Gevaarlijk en chemisch afval

Tandartsen, mondhygiënisten, tandtechnici, tandprothetici etc. zijn volgens de Wet ondernemers en geen particulieren. Dit impliceert dat zij in het bezit moeten zijn van zogenaamde ‘afgiftebewijzen’ om aan te kunnen tonen hoe zij zich van hun gevaarlijk- en/of chemisch afval (GCA) hebben ontdaan. Dergelijke afgiftebewijzen worden alleen verstrekt door erkende inzamelaars die het afval ophalen, wegen, registeren, melden en verder verwerken of recyclen. Bij het inleveren van GCA bij bijvoorbeeld een gemeentelijk depot, een chemo-car of een ziekenhuis wordt een dergelijk afgiftebewijs niet verstrekt. Bij een controle door de Milieu-inspectie levert dat dus een probleem op. Immers, zonder afgiftebewijzen gaat men er van uit dat u zich op ondeugdelijke wijze van het afval heeft ontdaan.

Onder GCA wordt verstaan:

  • nat of droog amalgaam
  • kwikresten (waaronder filters van het afzuigsysteem)
  • fixeer
  • ontwikkelaar
  • loodfolie
  • filmnegatieven
  • naalden, scalpels en hechtmateriaal (*)
  • vloeistoffen uit galvanobaden
  • rest- of lege verpakkingen van producten met gevaarlijke stoffen (**)

(*) wat betreft naalden, scalpels en hechtmateriaal is de nieuwe EU Richtlijn Scherpe Voorwerpen van kracht geworden. Hierin is het verplicht om in iedere ruimte waar injectienaalden, scalpels of hechtmateriaal wordt gebruikt en in ruimten waar gebruikt instrumentarium wordt verwerkt, een goedgekeurde naaldencontainer te hebben. Ook is in de nieuwe EU Richtlijn opgenomen dat het ‘recappen’ van naalden (het terugplaatsen van de dop) door medewerkers van de praktijk verboden is.

(**) deze verpakkingen zijn te herkennen aan een gevaarsymbool. Tot 1 juli 2015 was het gevaarsymbool te herkennen aan een oranje vierkant met een zwarte opdruk (vlam, kruis, reageerbuis etc.). Vanaf 1 juli 2015 is het gevaarsymbool omgezet naar het wereldwijd uniforme GHS-systeem en is het gevaarsymbool te herkennen aan een witte ruit met rode rand en een zwarte opdruk (ook weer met een vlam, kruis, reageerbuis etc.).
Klik hier voor voorbeelden van gevaarsymbolen.
Meer informatie over deze producten treft u aan op deze website bij Veiligheidsinformatiebladen.

Het is van belang dat eindgebruikers van gevaarlijke of chemische producten zich realiseren dat niet alleen aan het gebruik maar ook aan de verwijdering van deze producten hoge eisen worden gesteld.