Arbeidsomstandighedenwet

Als werkgever moet u zorgen voor een gezonde en veilige werkplek voor uw personeel.

Het gaat daarbij om:
–    werkplek en apparatuur;
–    lichamelijke en psychische belasting;
–    stoffen, straling en besmetting.

Doelvoorschriften van de overheid zijn opgenomen in de Arbowet, het Arbobesluit, de Arboregeling en de Arbobeleidsregels. Deze veelvoud aan regels en voorschriften waarin werknemers geacht worden hun werk veilig en gezond te kunnen uitvoeren wordt ook wel omschreven als ‘de algemene zorgplicht’.

Werkgevers hebben een vrij uitgebreide en vergaande zorgplicht voor hun werknemers. Zo is elke werkgever verplicht zich als goed werkgever te gedragen (BW art. 7:611) en om maatregelen te nemen die voorkomen dat werknemers schade lijden op het werk (BW art. 7:658).

Werkgevers die niet aan hun zorgplicht voor werknemers voldoen, kunnen wettelijk aansprakelijk gesteld worden. In het recente verleden zijn ook meerdere malen (hoge) boetes uitgedeeld aan werkgevers die deze zorgplicht verwaarloosden.