Geneesmiddelenwet

Per 1 juli 2007 is de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening (WOG) vervangen door de Geneesmiddelenwet (GMW). Eén van de wijzigingen in deze wetgeving heeft verstrekkende gevolgen voor de leveranties van geneesmiddelen1 aan tandartsen en mondhygiënisten (in de wetgeving aan geduid als ‘beroepsbeoefenaren’).
Anders dan onder de WOG mogen geneesmiddelen onder de GMW niet meer direct door de dentalonderneming aan beroepsbeoefenaren geleverd worden.
De GMW eist dat leveranties van geneesmiddelen uitsluitend door (tussenkomst van) een apotheker aan beroepsbeoefenaren mogen worden afgeleverd.

Daarbij is het wettelijk verboden om farmaceutische producten ZONDER Nederlands registratienummer (RVG-nummer) op de verpakking te importeren, te verkopen, te gebruiken en/of toe te dienen.
Welke geneesmiddelen in de tandheelkundige branche verhandeld worden en de daarbij behorende productinformatie en (eventuele) patiëntenbijsluiter kunt u terugvinden op de productenlijst geneesmiddelen.
Hiernaast treft u nog nadere informatie aan over de (wetgeving op) geneesmiddelen.

1) Geneesmiddelen zijn alle producten die door het College ter beoordeling van Geneesmiddelen als zodanig zijn geclassificeerd en die voorzien (dienen te) zijn van een RVG-nummer (register voor geneesmiddelen).