Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming

Voor de tandheelkundige praktijk zijn er per 6 februari 2018, met het in werking treden van het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming, de ministeriële regelingen en de ANVS verordening, een aantal wijzigingen van kracht geworden ten aanzien van de stralingsbescherming in de praktijk die uitgevoerd moeten worden. Daarnaast is ook de ‘Richtlijn Tandheelkundige Radiologie’ van de KNMT aangepast. Rechts treft u de (nieuwe) wet- en regelgeving alsmede de Richtlijn Tandheelkundige Radiologie van de KNMT aan.

De overheidsafdeling Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) heeft in samenwerking met de veldpartijen en brancheorganisaties, waaronder de KNMT en de VGT, gewerkt aan Factsheets om partijen te ondersteunen in de communicatie over de gevolgen van het wijzigen van de wet- en regelgeving.
Aan de rechterzijde bij “Verdere Informatie” treft u de verschillende factsheets aan.

AVS-Radiant logo square De VGT kan in samenwerking met haar leden en een SBD, de wettelijk verplichte RA en beoordeling door een SBD via het VGT Portal Stralingsbescherming (= een digitaal KEW dossier) voor uw praktijk realiseren. Op het VGT Portal Stralingsbescherming worden de gegevens van uw praktijk bijgehouden in een digitaal KEW dossier welke uitsluitend toegankelijk is voor de praktijk, voor de verantwoordelijke dentalonderneming, voor de SBD welke de beoordeling van de RA verzorgt en voor de VGT. Vanaf 2022 kunt u ook kiezen voor het uitgebreidere abonnement VGT Portal Stralingsbescherming Plus, met alle voordelen van het basis abonnement, aangevuld met online nascholing. Door een unieke samenwerking met AVS-Radiant Stralingsonderwijs kunnen alle medewerkers die intra-orale en OPG/Ceph röntgenopnames maken of daartoe opdracht geven, op een uiterst flexibele wijze voldoen aan de eisen die in de wetgeving en de beroepsrichtlijn worden gesteld. Met het abonnement VGT Portal Stralingsbescherming Plus krijgt de praktijk toegang tot de nascholing stralingsbescherming in de online omgeving van AVS-Radiant.

Aan de rechterzijde bij “Informatie VGT Portal Stralingsbescherming” leest u hoe u toegang tot het portal kan krijgen en over de inhoud, de dekking, de werking, de kosten en de verschillende abonnementsvormen op het portal.

(*) een Stralingsbeschermingsdeskundige (SBD) is een persoon die ingeschreven staat in het landelijk register voor Stralingsbeschermingsdeskundigen bij de ANVS; een SBD kan zich registreren op het niveau van
• coördinerend deskundige (SBD-CD), na het behalen van het diploma Coördinerend Deskundige (voormalig N3) en;
• algemeen coördinerend deskundige (SBD-ACD), na het behalen van het diploma Algemeen Coördinerend Deskundige (voormalig N2)
Voor herregistratie gelden, naast deze diploma’s eisen voor kennisonderhoud:
– een SBD-CD is 250 uur per jaar en een SBD-ACD is 500 uur per jaar bezig met straling;
– een SBD volgt aantoonbaar bijscholing en symposia en behaalt registratiepunten;
(tandartsen beschikken over het algemeen over stralingsdeskundigheid niveau 5).