Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG)

Op 25 mei 2018 is de EU-Verordening 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, in Nederland aangeduid als de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG), van kracht geworden.

De Nederlandse Vereniging van Groothandelaren in de Tandheelkundige branche (VGT) hecht veel belang aan gegevensbescherming en wil veiligstellen dat de privacy van betrokkenen beschermd is wanneer deze betrokkenen, direct of via een lid van de VGT, persoonsgegevens aan de VGT aanleveren om gebruik te kunnen maken van de diensten van de VGT.

Daarom hebben wij een VGT Privacyverklaring over de gegevens­verwerking bij en door de VGT opgesteld, waarin wij toelichten hoe wij met persoonsgegevens omgaan en welke rechten iedere betrokkene heeft op grond van de huidige privacywetgeving.

Deze VGT Privacyverklaring over de verwerking van persoonsgegevens treft u rechts aan.

Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van deze Privacyverklaring van tijd tot tijd aan te passen. Het is daarom raadzaam met enige regelmaat opnieuw kennis te nemen van onze (laatste) mededelingen over de gegevensverwerking welke u terug kunt lezen in deze Privacyverklaring.

Wilt u meer weten over de AVG dan treft u rechts een handleiding aan welke is uitgegeven door het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Deze handleiding geeft een antwoord op de meest voorkomende vragen.

De VGT heeft, ter verduidelijking hoe de dentale groothandel met de AVG om zal gaan, een notitie ‘De toepassing en invulling van de AVG voor de (leden van de) VGT’ gemaakt. Ook deze notitie treft u rechts aan.

Ook heeft VNO-NCW, in samenwerking met het Ministerie J&V, een brochure uitgegeven speciaal voor ondernemers in het MKB. Deze brochure treft u eveneens rechts aan.