Risico inventarisatie & -evaluatie

De Risico Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) is een (digitaal) instrument waarmee werkgevers vrij snel en gemakkelijk kunnen zien of er binnen hun onderneming risicovolle handelingen voorkomen en welke (eventuele) tekorten deze inventarisatie naar voren brengt.

Sinds de invoering van de RI&E (1994) zijn door de overheid diverse maatregelen genomen om de naleving van de wettelijke RI&E-verplichting te verhogen bij kleine ondernemers.

Veel brancheorganisaties hebben branche-specifieke RI&E’s ontwikkeld.
Meer informatie over de branche-specifieke RI&E voor tandartsen c.q. tandartspraktijken is hier terug te vinden.

Verdere informatie