Richtlijn Praktijkhygiëne

De richtlijn van de Werkgroep Infectie Preventie – Tandheelkunde (WIP-T Richtlijn) geldt als professionele standaard en is zodanig geschreven dat de erin gegeven adviezen en richtlijnen in de tandheelkundige praktijk kunnen worden uitgevoerd. Dit kan wel betekenen dat er eventuele aanpassingen nodig zullen zijn. De bedoeling van deze Richtlijn is dat de kloof tussen theorie en praktijk wordt overbrugd en het voor een ieder duidelijk wordt hoe adequate praktijkhygiëne vorm gegeven kan worden.

Een verantwoorde uitvoering van hygiënische maatregelen in de tandartspraktijk gaat uit van een basis-praktijkvoering die aan de algemeen geldende normen en waarden van praktijkorganisatie en tandheelkundig technische kwaliteit voldoet.

In deze richtlijn worden de persoonlijke hygiëne van de tandarts en medewerkers in de praktijk, en de risico’s die worden gelopen tengevolge van door bloed overdraagbare en andere besmettelijke ziekten besproken. Veel aandacht wordt besteed aan de reiniging, sterilisatie en desinfectie van het tandheelkundig instrumentarium en apparatuur om infecties bij patiënten te voorkomen. Ook het reinigen en de eventuele desinfectie van de werkruimte wordt behandeld.

De eerste WIP-T Richtlijn dateerde van juli 1995, deze Richtlijn is in oktober 2007 gereviseerd naar de tweede Richtlijn en nu (in 2016) naar de huidige Richtlijn.

Over het gebruik van een ultrasonische reiniger zijn de meningen verdeeld. Ingeval u een ultrasonische reiniger gebruikt adviseren wij u in ieder geval wel de werkinstructies van de Werkgroep Infectie Preventie (WIP) hierover op te volgen. Deze werkinstructies treft u hiernaast aan.