Verwijderingsbijdrage en recycling oude apparatuur

Vanaf zaterdag 13 augustus 2005 is het “Besluit beheer elektrische en elektronische apparatuur” (BEA-besluit) in Nederland in werking getreden.

Dit Besluit reguleert de verwijdering en recycling van niet meer bruikbare elektrische en elektronische apparatuur op (vrijwel) dezelfde wijze als we voorheen kennen vanuit de zogenaamde wit- en bruingoedsector. Het Besluit is direct afgeleid van de Europese Richtlijn 2002/96/EG.

De VGT heeft voor de gehele dentale branche sluitende afspraken gemaakt over de totale recycling van niet meer bruikbare tandheelkundige en tandtechnische elektrische en elektronische apparatuur (hierna te noemen: BEA apparatuur) en de verwijderingsbijdrage van de sleutelapparaten.

Per 1 januari 2009 is de verwijderingsbijdrage teruggebracht tot::
– röntgenapparaten : verwijderingsbijdrage € 50. –
– patiëntenbehandelstoelen : verwijderingsbijdrage € 70, –
De bijdrage voor autoclaven (€ 30,-) is dus per 1 januari 2009 komen te vervallen.

Deze bijdrage financiert de totale verwerking en een verantwoorde recycling van alle niet meer bruikbare tandheelkundige en tandtechnische apparatuur. Dergelijke apparaten kunnen gratis bij de aangesloten leden van de VGT worden ingeleverd.

Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW en de verwijderingsbijdrage moet APART op de factuur vermeld worden.