VGT-Leasesysteem

In de loop van de jaren 90 van de vorige eeuw kwam leasen steeds meer naar voren als financieringsmogelijkheid voor de investeringen van tandheelkundige praktijken of tandtechnische bedrijven.

In 1995 heeft de VGT voor haar leden een lease project ingericht waarbij aankopen van (vooral) apparatuur financieel in ondergebracht konden worden. In eerste instantie was er weinig tot geen animo onder tandartsen om de financiering elders, anders dan bij de eigen huisbank, onder te brengen. Maar toen de VGT in 2005 het product ‘strategisch leasen’ lanceerde om op deze wijze de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek maximaal te kunnen toepassen werd (vooral voor de grotere investeringen) massaal van het product VGT Lease gebruik gemaakt.

De laatste jaren zijn ook andere toetreders op de markt gekomen en hebben leden van de VGT alternatieve wegen gevonden om de financiering van praktijken ook elders te regelen. En omdat daarbij ABN AMRO LEASE onlangs heeft aangegeven te gaan stoppen met switchlease (door ons aangeduid als ‘strategisch leasen’) is de noodzaak om dit VGT-project te blijven continueren vervallen. Daarom is besloten om per 1 juli 2020 te stoppen met het product VGT-Lease.

Uiteraard blijven leden van de VGT de mogelijkheid bieden om investeringen te financieren middels een lease mogelijkheid. Maar dat zal dan vanaf deze datum zonder de bemoeienis van de VGT plaatsvinden.