Registratie oude facturen

Conform artikel 7.6 van de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van de VGT is de leverancier verplicht alle openstaande facturen welke ouder zijn dan 60 dagen, éénmaal per maand aan te melden bij het secretariaat van de VGT ter opneming in de registratie ‘Debiteurenvorderingen met een verhoogd risico’.

De VGT brengt deze oudere vorderingen onder in een database en stuurt het overzicht van deze oudere posten iedere maand (als zijnde een waarschuwingslijst) per email naar alle leden.

Voor de registratie heeft de VGT, onder de nieuwe Wet Bescherming Persoonsgegevens, op 19 augustus 2002 melding gedaan aan het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) alwaar deze registratie op 30 augustus 2002 is opgenomen onder nummer m1033944.

De VGT beoogt hiermee het voorkomen van excessieve kredietverstrekking door meerdere leveranciers aan éénzelfde debiteur zonder bewaking van deze collectieve schuldpositie.

Het is aan de leden van de VGT zelf wat zij met de aangereikte informatie doen, maar ervaring leert dat veel leden weigeren nog langer of doorgaand op krediet te leveren aan debiteuren die in dit systeem voorkomen. Veelal zal worden overgegaan tot het leveren onder rembours of bij vooruitbetaling, ook al heeft de betreffende debiteur bij zijn (laatste) leverancier nog geen oudere posten openstaan.

Steeds vaker gaan de leveranciers/schuldeisers evenwel direct over tot het uit handen geven van de vordering(en) aan de VGT voor een juridische incassoprocedure zodra de ouderdom van de factuur boven de 60 dagen na factuurdatum komt.

Naast het systeem van het bewaken van deze ‘Debiteurenvorderingen met een verhoogd risico’ kent de VGT derhalve ook nog het VGT Incassosysteem.