Registratie oude facturen

Conform artikel 7.6 van de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van de VGT is de leverancier verplicht alle openstaande facturen welke ouder zijn dan 60 dagen, éénmaal per maand aan te melden bij het secretariaat van de VGT ter opneming in de registratie ‘Debiteurenvorderingen met een verhoogd risico’.

De VGT brengt deze oudere vorderingen onder in een database en stuurt het overzicht van deze oudere posten iedere maand (als zijnde een waarschuwingslijst) per email naar alle leden.

In het kader van de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) valt de registratie van deze gegevens onder de VGT Privacyverklaring en staat deze verwerking geregistreerd in het AVG verwerkingsregister van de VGT.

De VGT beoogt hiermee het voorkomen van excessieve kredietverstrekking door meerdere leveranciers aan éénzelfde debiteur zonder bewaking van deze collectieve schuldpositie.

Het is aan de leden van de VGT zelf wat zij met de aangereikte informatie doen, maar ervaring leert dat veel leden weigeren nog langer of doorgaand op krediet te leveren aan debiteuren die in dit systeem voorkomen. Veelal zal worden overgegaan tot het leveren onder rembours of bij vooruitbetaling, ook al heeft de betreffende debiteur bij zijn (laatste) leverancier nog geen oudere posten openstaan.

Steeds vaker gaan de leveranciers/schuldeisers evenwel direct over tot het uit handen geven van de vordering(en) aan de VGT voor een juridische incassoprocedure zodra de ouderdom van de factuur boven de 60 dagen na factuurdatum komt.

Naast het systeem van het bewaken van deze ‘Debiteurenvorderingen met een verhoogd risico’ kent de VGT derhalve ook nog het VGT Incassosysteem.