Who is who

Foto Ed Kolsteeg Secretaris VGT

Ed Kolsteeg

secretaris van de VGT
bestuurslid sinds 19-01-1988
algehele leiding secretariaat VGT

Nancy van Riemsdijk

office manager

Patricia Scheffer

Patricia Scheffer

verantwoordelijk voor:

    – archivering
    – boekhouding portals
    – portal Stralingsbescherming
Sandra van Dam

Sandra van Dam

verantwoordelijk voor:
– agenderen en notuleren bijeenkomsten
– algemene bureauzaken
– coördinatie portal Veiligheidsinformatiebladen
– coördinatie portal Stralingsbescherming
– correspondentie
– eerste lijn telefoon
– geneesmiddelen

Carolien Kouwenberg

Carolien Kouwenberg

verantwoordelijk voor:
– leaseproject
– portal Veiligheidsinformatiebladen
– project elektrisch afval
– project incassozaken