Who is who

Foto Ed Kolsteeg Secretaris VGT

Ed Kolsteeg

secretaris van de VGT
bestuurslid sinds 19-01-1988
algehele leiding secretariaat VGT

Nancy van Riemsdijk

office manager

Foto Patricia

Patricia Scheffer

verantwoordelijk voor:
– archivering
– boekhouding portals
– boekhouding VGT
– portal Stralingsbescherming

Sandra van Dam

Sandra van Dam

verantwoordelijk voor:
– algemene bureauzaken
– coördinatie portal Veiligheidsinformatiebladen
– coördinatie portal Stralingsbescherming
– correspondentie
– geneesmiddelen

Carolien Kouwenberg

Carolien Kouwenberg

verantwoordelijk voor:
– portal Veiligheidsinformatiebladen
– project elektrisch afval

Carmen Asensio

Carmen Asensio

verantwoordelijk voor:
– agenderen en notuleren bijeenkomsten
– algehele ondersteuning bestuur
– eerste lijn telefoon
– project incassozaken