Who is who

Foto Ed Kolsteeg Secretaris VGT

Ed Kolsteeg

secretaris van de VGT
bestuurslid sinds 19-01-1988
algehele leiding secretariaat VGT

Nancy

Nancy van Riemsdijk

office manager

Sandra van Dam

verantwoordelijk voor:
– algemene bureauzaken
– coördinatie VGT portals
– correspondentie
– portal Stralingsbescherming

Carmen Asensio

Carmen Asensio

verantwoordelijk voor:
– agenderen en notuleren bijeenkomsten
– algehele ondersteuning bestuur
– boekhouding portals
– boekhouding VGT
– project incassozaken

_

Patricia kalf

verantwoordelijk voor:
– archivering
– eerste lijn telefoon
– geneesmiddelen
– portal veiligheidsinformatiebladen