Who is who

Foto Ed Kolsteeg Secretaris VGT

Ed Kolsteeg

secretaris van de VGT
bestuurslid sinds 19-01-1988
algehele leiding secretariaat VGT

Nancy van Riemsdijk

office manager

Patricia Scheffer

Patricia Scheffer

verantwoordelijk voor:
– boekhouding portals
– portal Stralingsbescherming

Sandra van Dam

Sandra van Dam

verantwoordelijk voor:
– agenderen en notuleren bijeenkomsten
– algemene bureauzaken
– coördinatie portal Veiligheidsinformatiebladen
– coördinatie portal Stralingsbescherming
– correspondentie
– eerste lijn telefoon

Josethe Pak

verantwoordelijk voor:
– archivering
– boekhouding
– geneesmiddelen
– project incassozaken
– project debiteurenvorderingen
– publicaties wetgeving

Carolien Kouwenberg

Carolien Kouwenberg

verantwoordelijk voor:
– leaseproject
– portal Veiligheidsinformatiebladen
– project elektrisch afval