Who is who

Foto Ed Kolsteeg Secretaris VGT

Ed Kolsteeg

secretaris van de VGT
bestuurslid sinds 19-01-1988
algehele leiding secretariaat VGT

Nancy

Nancy van Riemsdijk

office manager

Foto Sandra

Sandra van Dam

verantwoordelijk voor:
– algemene bureauzaken
– coördinatie VGT portals
– eerste lijn telefoon
– geneesmiddelen
– portal Stralingsbescherming
– portal veiligheidsinformatiebladen

Carmen Asensio

Carmen Asensio

verantwoordelijk voor:
– agenderen en notuleren bijeenkomsten
– algehele ondersteuning bestuur
– archivering
– boekhouding portals
– boekhouding VGT
– correspondentie
– project incassozaken