Contactgegevens

De Nederlandse Vereniging van Groothandelaren in de Tandheelkundige branche (VGT) is statutair gevestigd te Utrecht.

Secretariaat:
Zuiddijk 384-b
1505 HE ZAANDAM
tel. 31-(0)75-6539290
fax. 31-(0)75-6539295
Email: info@vgt.nl

Lid van de Association of Dental Dealers in Europe (ADDE).
Lid van het Nederlands Verbond voor de Groothandel.

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer GV 1897.