VGT Algemene Voorwaarden

De VGT Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden en de VGT Algemene Garantievoorwaarden vormen de juridische basis voor alle leveranties van goederen en diensten en de garantiebepalingen hierop tussen de leden van de Nederlandse Vereniging van Groothandelaren in de Tandheelkundige branche (VGT) en haar afnemers/kopers c.q. opdrachtgevers.

Partijen hebben de mogelijkheid om inhoudelijk af te wijken van deze VGT-voorwaarden, maar dat zullen zij dan wel schriftelijk en wederzijds goed vast moeten leggen om juridisch bindend te zijn. Daar waar dat niet gebeurt (of niet hoeft te gebeuren) gelden de bepalingen zoals genoemd in deze VGT-voorwaarden.

Juist omdat in voorkomende gevallen of bij problemen het eerst (en meestal uitsluitend) gekeken zal gaan worden naar het bepaalde in deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden en/of Algemene Garantievoorwaarden is het van belang om goed kennis te nemen van de inhoud van deze VGT-voorwaarden.

Deze beide VGT-voorwaarden zijn vanaf 1 januari 2023 samengevoegd in één document. Hiernaast kunt u deze voorwaarden van de VGT (en de versies hiervan vanaf 1 april 2021 t/m 31 december 2022) lezen en/of printen.