Uw zoekopdracht komt in het volgende document voor:

Document: wettenlijst.pdf

Klik hier om de pdf te downloaden

Uitleg Versie-codering:
B = boek of brochure
D = digitaal (opvraagbaar bij VGT)
W = op VGT website
I = Intern (alleen voor leden VGT)
Overzicht aanwezige wetten, richtlijnen, publicaties etc. 7-9-2010
Bladzijde : 1
Onderwerp Inhoudsopgave Taal Versie
Afvalstoffen Richtlijn 2006/12/EG inzake afvalstoffen NL D
Richtlijn 2008/98EG inzake afvalstoffen (+ intrekking Richtlijn 2006/12/EG) NL D
Overwegingen voor Richtlijn 2008/98/EG en intrekking Richtlijn 2006/12/EG NL D
zie ook : Gevaarlijke Afvalstoffen
Algemeen VGT Statuten VGT NL D/W
Toelatingsreglement VGT NL D/W
Ledenlijst VGT NL D/W
Algemene Verkoop- & Leveringsvoorwaarden VGT NL D/W
Vergaderschema + vakanties 2010-2011 NL D
Uitslag VGT ledenenquête 2009 met benchmark 1998 NL I
Algemene produktveiligheid consumentenproducten Richtlijn 2001/95/EG inzake Algemene Productveiligheid NL D
De Gier & Stam : Toelichting Richtlijn 2001/95/EG – 2004 NL D
Algemene publicaties VGT : Tandheelkundige producten onder wetgeving – 2005 NL D
Algemene voorwaarden Kluwer : Toepasselijkheid van Algemene Voorwaarden – 2007 NL B
Amalgaam
Dental Amalgam – a report with reference to 93/42/EEC from an Ad Hoc Working Group mandated by DG-III of the
European Commission – 1998 (EN)
UK I/B
Amalgaamafscheiders NEN-EN-ISO 11143 : 1998 – Nederlandse Norm amalgaamafscheider NL B
ISO 11143 : 1999 – Internationale Norm amalgaamafscheider (EN) UK B
ISO 11143 : 2008 – Internationale Norm amalgaamafscheider (EN) UK D
Infomil : wettelijk kader amalgaamafscheiders NL D
Arbeidsomstandigheden, Wet EU : Kaderrichtlijn 89/391/EEG + 19 bijzondere vervolgrichtlijnen NL D
Arbeidsomstandighedenwet 1998 NL D
Arbeidsomstandighedenbesluit NL D
Arbeidsomstandighedenregeling NL D
Beleidsregels ARBO-wetgeving NL D
Wijzigingen ARBO-wet per 1 januari 2007 NL D
Arbeidsomstandigheden, overige Euroforum : Werkgeversaansprakelijkheid voor bedrijfsongevallen en beroepsziekten – 2001 NL B
SDU : Handboek kantoorinnovatie (ergonomie & milieu) – 2000 NL B
SDU : Handboek fysieke belasting – 2002 NL B
NNI : Gids persoonlijke beschermingsmiddelen – 1997 NL B
Autoclaven NEN : Norm NEN EN 13060 : small steam sterilizers – juli 2004 (EN) UK D
RIVM rapport : de Helixtest in de praktijk – 2004 NL D
VGT : lijst autoclaven & reinigers – 2009 NL D/W
VGT : toelichting lijst autoclaven & reinigers – 2009 NL D/W
Bescherming Persoonsgegevens, Wet WPB Richtlijn 95/46/EG inzake bescherming persoonsgegevens NL D
Euroforum : Wet Bescherming Persoonsgegevens – 1999 NL B
Tekst + toelichting op Wet bescherming persoonsgegevens, 2e ed. 2003 NL B
Vermande : Compendium Wet Bescherming Persoonsgegevens – 2002 NL B
Betalingsachterstanden Richtlijn 2000/35/EG inzake bestrijding betalingsachterstanden NL D
Richtlijn 2000/35/EG inzake bestrijding betalingsachterstanden (EN) UK D
Wet bestrijding betalingsachterstanden, Stbl. 2002, 545 NL D
Verordening 861/2007/EG inzake geringe vorderingen NL D
Verordening 861/2007/EG inzake geringe vorderingen, overwegingen NL D
Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg, Wet De Wet BIG – wettekst wet BIG NL D