Waterleidingen en Legionella

Water is in een tandheelkundige praktijk een dagelijks gegeven.
Echter, het gebruik van leidingwater kan nog wel eens op problemen stuiten.

De hardheid van het water.
De veroorzaker van kalkaanslag wat in de kleine waterkanalen van de airotor of de micromotor tot verstoppingen kan leiden.
Of in uw gemeente sprake is van hard water kunt u terugzien op
het geografisch overzicht of de lijst van hardheidsgraden per gemeente. In september 2004 heeft de Consumentenwijzer ook een artikel gepubliceerd over hard water.

Legionella in het leidingwater.
Legionella is een bacterie die de veteranenziekte kan veroorzaken. De ziekteverschijnselen kunnen variëren van een fikse verkoudheid tot een flinke griep met longontsteking.
In augustus 1999 is er al een artikel van VROM en VWS over dit onderwerp verschenen met als titel ‘Legionella als ziekteverwekker’, later gevolgd door een informatiefolder van VROM met als titel ‘Legionellapreventie in leidingwater’.
Beide artikelen treft u aan bij ‘Verdere informatie’.

Voor het terughouden van legionella in de waterleidingen van tandheelkundige behandelunits wordt verwezen naar hetgeen vermeld staat in de Richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken in hoofdstuk 10 ‘Kwaliteitsbeleid van water uit de behandelunit’.

Beveiliging van terugslag desinfecterende middelen in waterleiding.
Bij aanschaf van een nieuwe unit wordt geadviseerd te kiezen voor een unit met een ingebouwd, veelal semi-automatisch werkend, waterdesinfectiesysteem.
Deze moderne units staan doorgaans garant voor een gemakkelijke en betrouwbare desinfectie van het water en de leidingen.
Overigens dienen alle tandheelkundige behandelunits te zijn voorzien van een terugstroombeveiliging (BA-beveiliging), om terugvloeien van besmet water in het waterleidingnet te voorkomen.
Deze BA-beveiliging staat beschreven in VEWIN werkblad 3.8. (een onderbreker met verschildrukzone, controleerbaar, zie pagina 19 van het VEWIN werkblad 3.8).

Let er wel op waar u deze beveiliging plaatst. Alle watertappunten die NA deze beveiliging komen mogen geen drinkwatertappunten zijn. Bij iedere kraan die na de BA-beveiliging zit moet een rode sticker geplakt worden met de tekst ‘Geen drinkwater’. Dit geldt niet voor het water wat naar het spoelglas gaat, immers, dat water wordt juist per definitie niet gedronken.