Amalgaamafscheiders

Na 8 jaar vergaderen en onderhandelen (van 1994 tot 2002) en na 6 jaar wachten op de aanpassing van het Besluit Tandartsenpraktijk Milieubeheer was het op 1 januari 2008 eindelijk zover. Op deze datum werd het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer van kracht. Onder dit nieuwe Besluit zijn vele (hiervoor aparte) milieuregels samengevoegd, waaronder het Besluit Tandartsenpraktijk Milieubeheer wat vanaf 31-12-2007 dus niet meer van toepassing is.

Inmiddels is dit Besluit overgenomen in de Activiteitenregeling Milieubeheer en het Activiteitenbesluit Milieubeheer.

Volgens artikel 3.154 van het Activiteitenbesluit moeten amalgaamafscheiders voldoen aan de NEN-EN-ISO 11143. Dit is de Nederlandse versie van de Europese norm EN ISO 11143. 
Essentie van deze norm is dat amalgaamafscheiders een afscheidingsrendement van tenminste 95% moeten hebben, voordat het afvalwater in het vuilwaterriool komt.
Alle andere lozingsroutes zijn in beginsel verboden. Het afscheidingsrendement wordt bepaald volgens de testmethode beschreven in de norm.

Leden van de VGT worden geacht bij iedere (nieuwe) amalgaamafscheider een kopie van het keuringscertificaat ter hand te stellen.