Prikaccidenten

Prikaccidenten zijn een veelvoorkomend risico in de dentale branche. Iedere werker in deze branche, waaronder ook begrepen dentalmonteurs, kunnen hiermee geconfronteerd worden. VaccinatieZorg B.V. heeft hiervoor een centrale meld- en advieslijn onder de naam PrikPunt (PrikPunt was voorheen onderdeel van ArboNed B.V.).
De PrikPunt meldlijn is 24 uur per dag, 7 dagen per week, bereikbaar via nummer 088-77 454 63. Iedereen die een werkgerelateerd prikaccident is overkomen, kan gebruikmaken van PrikPunt. Aan meldingen bij PrikPunt zijn wel kosten verbonden. Voor werkgevers die een contract hebben afgesloten, waaronder alle werkgevers binnen de VGT, geldt een voordeliger tarief.

In Nederland lopen 1 miljoen werknemers kans op besmetting met bijvoorbeeld hepatitis B, hepatitis C of HIV. Daarbij gaat het onder meer om artsen, verpleegkundigen, schoonmakers, gevangenbewaarders, plantsoenreinigers en agenten. Met PrikPunt wordt deze werknemers
dag en nacht landelijke opvang, diagnose en behandeling geboden. Dat is uniek in Nederland.

Prikaccidenten zijn moeilijk helemaal uit te bannen, maar door een goede voorlichting kan het aantal prikaccidenten wel fors worden teruggedrongen. Als leverancier en inzamelaar van uw naaldencontainers biedt DRS u hierbij een hulpmiddel ter voorkoming van prikaccidenten. Op de poster (zie onderstaand) vindt u een overzicht van de meest gemaakte fouten die leiden tot prikaccidenten en een aantal handvatten om prikaccidenten te voorkomen.

U kunt deze poster en het bijbehorende protocol gratis bestellen bij DRS. Voor de contactgegevens van DRS klikt u hier. Hang deze poster op een goed zichtbare plek in uw praktijk zodat uw medewerkers optimaal worden geïnformeerd.