Uw zoekopdracht komt in het volgende document voor:

Document: vamil_mia_regeling_2018_in_de_dentale_branche.pdf

Klik hier om de pdf te downloaden

Nederlandse Vereniging van Groothandelaren in de Tandheelkundige branche
secretariaat: Zuiddijk 384-B | 1505 HE Zaandam | T +31(0)75 – 65 39 290 | F +31(0)75-65 39 295 | info@vgt.nl | www.vgt.nl | IBAN: NL02 ABNA 0499 813 685 | KvK: 40410718
Lid van: Association of Dental Dealers in Europe | Normcommissie Tandheelkunde NEN | Verbond voor de Nederlandse Groothandel
De VAMIL/MIA-regeling in de dentale branche voor het belastingjaar 2018.
De Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) zijn regelingen die betrekking hebben op milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen voor ondernemers.
MIA : De milieu-investeringsaftrek biedt de mogelijkheid de fiscale winst te verlagen. Ondernemers kunnen tot 36% van het investeringsbedrag in mindering brengen op de fiscale winst. Het percentage van de aftrek is afhankelijk van de milieueffecten en de gangbaarheid van het bedrijfsmiddel.
VAMIL : Met de VAMIL kan men een investering op een willekeurig moment afschrijven. Voor investeringen in 2018 is de willekeurige afschrijving beperkt tot 75%. Door sneller afschrijven vermindert de ondernemer de fiscale winst en betaalt minder belasting in dat jaar. Dit biedt een duidelijk rente- en liquiditeitsvoordeel.
De VAMIL regeling 2018 geldt overigens NIET voor de hieronder genoemde investeringen in CAD CAM apparatuur, want dit bedrijfsmiddel begint met code D (zie volgende pagina).
Combinatie MIA en VAMIL :
De MIA en VAMIL zijn twee verschillende regelingen maar worden vaak gecombineerd. Beide regelingen maken gebruik van een gezamenlijke lijst, de zogenaamde Milieulijst. Op deze lijst staan alle bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor MIA en/of VAMIL. Ieder jaar verschijnt een nieuwe Milieulijst.
Deze Milieulijst 2018 kunt u HIER terugvinden.
Bedrijfsmiddelen 2018:
Op de milieulijst 2018 is de omschrijving voor het bedrijfsmiddel met de code D 1270 gelijk gebleven aan de omschrijving in 2017, n.l.:
D 1270 Freesapparatuur voor kronen en bruggen (fiscale aftrek = 27%) a. bestemd voor: het bij tandartspraktijken of orthodontisten op basis van driedimensionale digitale ontwerpen frezen van tandtechnisch kroon- en brugwerk waardoor het gebruik van gips wordt tegengegaan, b. bestaande uit: een freessysteem en de bijbehorende software, met uitzondering van scanapparatuur.
Overige bedrijfsmiddelen op de Milieulijst 2018:
In de Milieulijst 2018 zijn wij de navolgende bedrijfsmiddelen tegengekomen die voor een dentalonderneming en/of tandartspraktijk en/of tandtechnisch laboratorium mogelijk interessant zouden kunnen zijn:
 G 3110 Elektrisch aangedreven voertuig
 D 3111 Plugin-hybride personenauto zonder compressieontsteking (> 0 – 30 gram CO2 per kilometer)
 A 3120 Lithiumhoudende accu voor elektrische vervoermiddelen of mobiele werktuigen
 D 4485 Filtrerende stofafscheider voorafgegaan door bronafzuiging
 E 6110 t/m E 6129 (Zeer) duurzaam bouwen of renoveren
Kijk voor een toelichting van deze bedrijfsmiddelen (voldoet uw bedrijfsmiddel aan de beschrijving zoals genoemd in ‘bestemd voor’ en ‘bestaande uit’) op: https://www.rvo.nl/sites/default/files/2017/12/Milieulijst%202018.pdf
Nederlandse Vereniging van Groothandelaren in de Tandheelkundige branche
secretariaat: Zuiddijk 384-B | 1505 HE Zaandam | T +31(0)75 – 65 39 290 | F +31(0)75-65 39 295 | info@vgt.nl | www.vgt.nl | IBAN: NL02 ABNA 0499 813 685 | KvK: 40410718
Lid van: Association of Dental Dealers in Europe | Normcommissie Tandheelkunde NEN | Verbond voor de Nederlandse Groothandel
Investeringsaftrek 2018:
De fiscale investeringsaftrek (MIA) en de vervroegde afschrijving (VAMIL) voor 2018 is als volgt:
Investeringen waarvan de code begint met:
A -> 27,0% MIA + 75,0% VAMIL
B -> 13,5% MIA + 75,0% VAMIL
C -> geen MIA, alleen 75% VAMIL
D -> 27,0% MIA, geen VAMIL
E -> 13,5% MIA, geen VAMIL
F -> 36,0% MIA, 75% VAMIL
G -> 36,0% MIA, geen VAMIL
Belangrijk!
VAMIL/MIA in 2018 :
Om in 2018 in aanmerking te komen voor de VAMIL/MIA regeling dient u uiterlijk binnen drie maanden nadat u de verplichting bent aangegaan (= het tekenen van de koopovereenkomst; EK).
In 2018 kunt u de aanvraag voor de VAMIL/MIA regeling alleen nog maar elektronisch doen. Ook deze digitale melding moet u binnen 3 maanden na het aangaan van de verplichting hebben gedaan!
Het stappenplan voor de aanvraag staat beschreven op pagina 8 van de brochure van de VAMIL/MIA regeling welke u kunt terugvinden op de website van de RVO onder https://www.rvo.nl/sites/default/files/2017/12/Milieulijst%202018.pdf
Met vriendelijke groet,
Ed Kolsteeg – 2 januari 2018