Uw zoekopdracht komt in het volgende document voor:

Document: vamil_mia_regeling_2016_in_de_dentale_branche.pdf

Klik hier om de pdf te downloaden

Nederlandse Vereniging van Groothandelaren in de Tandheelkundige branche
secretariaat: Zuiddijk 384-B | 1505 HE Zaandam | T +31(0)75 – 65 39 290 | F +31(0)75-65 39 295 | info@vgt.nl | www.vgt.nl | IBAN: NL02 ABNA 0499 813 685 | KvK: 40410718
Lid van: Association of Dental Dealers in Europe | Normcommissie Tandheelkunde NEN | Verbond voor de Nederlandse Groothandel
De VAMIL/MIA-regeling in de dentale branche voor het belastingjaar 2016.
De Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) zijn regelingen die betrekking hebben op milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen voor ondernemers.
MIA : De milieu-investeringsaftrek biedt de mogelijkheid de fiscale winst te verlagen. Ondernemers kunnen tot 36% van het investeringsbedrag in mindering brengen op de fiscale winst. Het percentage van de aftrek is afhankelijk van de milieueffecten en de gangbaarheid van het bedrijfsmiddel.
VAMIL : Met de VAMIL kan men een investering op een willekeurig moment afschrijven. Voor investeringen in 2016 is de willekeurige afschrijving beperkt tot 75%. Door sneller afschrijven vermindert de ondernemer de fiscale winst en betaalt minder belasting in dat jaar. Dit biedt een duidelijk rente- en liquiditeitsvoordeel.
De VAMIL regeling 2016 geldt overigens NIET voor de hieronder genoemde investeringen in CAD CAM apparatuur, want dit bedrijfsmiddel begint met code D (zie volgende pagina).
Combinatie MIA en VAMIL :
De MIA en VAMIL zijn twee verschillende regelingen maar worden vaak gecombineerd. Beide regelingen maken gebruik van een gezamenlijke lijst, de zogenaamde Milieulijst. Op deze lijst staan alle bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor MIA en/of VAMIL. Ieder jaar verschijnt een nieuwe Milieulijst. Deze lijst 2016 is o.a. terug te vinden op http://www.vgt.nl/downloads/pdf/vamil_mia_regeling_2016.pdf
Bedrijfsmiddelen 2016:
Op de milieulijst 2016 is de omschrijving voor het bedrijfsmiddel met de code D 1270 ongewijzigd gebleven:
D 1270 Digitaal systeem voor tandheelkundige mond- of afdrukscanning (fiscale aftrek = 27%)
a. bestemd voor: het scannen van (delen van) het gebit, waarbij de scans worden omgezet in driedimensionale digitale beelden of het op basis van deze scans frezen van tandtechnisch kroon- en brugwerk,
b. bestaande uit: een scanner, een camerapen en/of een freessysteem en de bijbehorende software, waarbij apparatuur die alleen gebruikt wordt voor diagnostische doeleinden niet in aanmerking komt voor milieu-investeringsaftrek.
Overige bedrijfsmiddelen op de Milieulijst 2016:
In de Milieulijst 2016 zijn wij de navolgende bedrijfsmiddelen tegengekomen die voor een dentalonderneming en/of tandartspraktijk en/of tandtechnisch laboratorium mogelijk interessant zouden kunnen zijn:
 G 3110 Uitsluitend elektrisch aangedreven voertuig
 D 3111 Plugin-hybride personenauto zonder compressieontsteking (> 0 – 30 gram CO2 per kilometer)
 A 3120 Lithiumhoudende accu voor elektrische vervoermiddelen of mobiele werktuigen
 D 4485 Filtrerende stofafscheider voorafgegaan door puntgerichte afzuiging
 E 6110 t/m E 6129 (Zeer) duurzaam bouwen of renoveren
Kijk voor een toelichting van deze bedrijfsmiddelen (voldoet uw bedrijfsmiddel aan de beschrijving zoals genoemd in ‘bestemd voor’ en ‘bestaande uit’) op: http://www.vgt.nl/downloads/pdf/vamil_mia_regeling_2016.pdf
Nederlandse Vereniging van Groothandelaren in de Tandheelkundige branche
secretariaat: Zuiddijk 384-B | 1505 HE Zaandam | T +31(0)75 – 65 39 290 | F +31(0)75-65 39 295 | info@vgt.nl | www.vgt.nl | IBAN: NL02 ABNA 0499 813 685 | KvK: 40410718
Lid van: Association of Dental Dealers in Europe | Normcommissie Tandheelkunde NEN | Verbond voor de Nederlandse Groothandel
Investeringsaftrek 2016:
De fiscale investeringsaftrek (MIA) en de vervroegde afschrijving (VAMIL) voor 2016 is als volgt:
Investeringen waarvan de code begint met:
A -> 27,0% MIA + 75,0% VAMIL
B -> 13,5% MIA + 75,0% VAMIL
C -> geen MIA, alleen 75% VAMIL
D -> 27,0% MIA, geen VAMIL
E -> 13,5% MIA, geen VAMIL
F -> 36,0% MIA, 75% VAMIL
G -> 36,0% MIA, geen VAMIL
Belangrijk!
VAMIL/MIA in 2016 :
Om in 2016 in aanmerking te komen voor de VAMIL/MIA regeling dient u uiterlijk binnen drie maanden nadat u de verplichting bent aangegaan (= het tekenen van de koopovereenkomst; EK).
In 2016 kunt u de aanvraag voor de VAMIL/MIA regeling alleen nog maar elektronisch doen. Ook deze digitale melding moet u binnen 3 maanden na het aangaan van de verplichting hebben gedaan!
Op http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/stappenplan-aanvragen-miavamil kunt u lezen hoe u dat moet doen.
Dit stappenplan voor de aanvraag staat ook beschreven op pagina 8 van de brochure van de Vamil/MIA regeling welke u kunt terugvinden op de website van de VGT onder http://www.vgt.nl/downloads/pdf/vamil_mia_regeling_2016.pdf
Met vriendelijke groet,
Ed Kolsteeg – 31 december 2015