Uw zoekopdracht komt in het volgende document voor:

Document: vamil_mia_regeling_2016.pdf

Klik hier om de pdf te downloaden

2 | MIA\Vamil 2016 | Brochure en Milieulijst
Inhoud
Inleiding 4 Waar vindt u informatie over MIA\Vamil? 4
Wat is MIA\Vamil? 5 Regeling willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) 5 Regeling Milieu-investeringsaftrek (MIA) 5 Innovatieve en milieuvriendelijke technieken in de markt zetten 5
MIA\Vamil voor uw product? 6 Hoe komt de Milieulijst tot stand? 6 Zelf voorstellen indienen voor de nieuwe Milieulijst 6
Uitleg bij de Milieulijst 7 Omschrijving bedrijfsmiddelen 7 Generieke bedrijfsmiddelen 7 Aftopping 7 Legenda bij de Milieulijst 7
MIA en Vamil aanvragen 8 Stappenplan MIA en Vamil aanvragen 8 Meldingsdatum 9
Wat komt in aanmerking? 10 Wel in aanmerking 10 Niet in aanmerking 10
Algemene bepalingen (bijlage, paragraaf 1 van de Staatscourant) 11
Milieulijst 2016 (bijlage, paragraaf 2 van de Staatscourant) 16
0. Thema-overstijgende milieu-innovatie 17
1. Grondstoffen en afval 18
Circulaire economie, bio-based economy, hernieuwbare grondstoffen,
preventie van water- en grondstoffengebruik, vervanging van
niet-duurzame grondstoffen, recycling, afvalverwerking, waterzuivering
1.1 Bio-based economy 18
1.2 Preventie van water- en grondstoffengebruik 19
1.3 Substitutie van water en grondstoffen 21
1.4 Recycling van afval(water) en grondstoffen 23
1.5 Verwerking van afval(water) 26
1.6 Inzameling van afval(water) 27
1.8 Ketenaanpak 28