Uw zoekopdracht komt in het volgende document voor:

Document: uitleg_vib_portal.pdf

Klik hier om de pdf te downloaden

Nederlandse Vereniging van Groothandelaren in de Tandheelkundige branche
secretariaat: Zuiddijk 384-B | 1505 HE Zaandam | T +31(0)75 – 65 39 290 | info@vgt.nl | www.vgt.nl | IBAN: NL02 ABNA 0499 8136 85 | KvK: 40410718
Lid van: Association of Dental Dealers in Europe | Normcommissie Tandheelkunde NEN | Verbond voor de Nederlandse Groothandel
Welkom op het VGT Portal Veiligheidsinformatiebladen.
De Nederlandse Vereniging van Groothandelaren in de Tandheelkundige branche (VGT) nodigt u hierbij van harte uit om zich aan te melden voor het nieuwe VGT Portal Veiligheidsinformatiebladen.
Zowel in de oude Richtlijn 91/155 als in de nieuwe REACH verordening EG 1907/2006 staat omschreven: ‘De informatie (=Veiligheidsinformatiebladen) wordt gratis op papier of elektronisch verstrekt uiterlijk bij de eerste levering van een stof of een preparaat’.
Via deze portal gaan wij u de veiligheidsinformatiebladen conform alle wettelijke eisen via e-mails aanleveren en voldoen wij hiermee vervolgens aan de in Nederland geldende BRENGPLICHT! U hoeft, als u producten met gevaarlijke stoffen bij één van de leden van de VGT besteld, straks zelf niet meer naar deze informatie te zoeken, deze informatie sturen wij u dan via e-mail toe.
Informatie op maat.
Door de gegevens van de deelnemer te combineren met de aankoopgegevens van producten
met gevaarlijke stoffen zal dat uiteindelijk resulteren in een automatische verzending van
veiligheidsinformatiebladen naar uw emailadres van de door u gekochte producten en krijgt u
dus ‘informatie op maat’.
Deze informatie wordt na het versturen van de factuur via email aan alle eindgebruikers verstuurd en u hoeft daar verder niets meer voor te doen. Het versturen van deze veiligheidsinformatiebladen is voor u een gratis service van de VGT.
Aanvullende diensten.
Tevens is het mogelijk om via deze software een eigen Register Gevaarlijke Stoffen op te bouwen en
een Risicoanalyse Stoffen met de (eventuele) daarbij behorende Werkplekinstructiekaarten (WIK) te verkrijgen.
Ontzorgen.
Wij gaan door het verzamelen van gegevens van deze producten met gevaarlijke stoffen voor u als
werkgever/praktijkhouder het voor u een stuk eenvoudiger maken.
Het ontvangen van de veiligheidsinformatiebladen is gratis en via een abonnementensysteem kunt zelf kiezen of u gebruik wilt maken van de aanvullende diensten.
Voor meer informatie verzoeken wij u zich eerst aan te melden en vervolgens in te loggen op het VGT Portal Veiligheidsinformatiebladen.
Aanmelden:
Nadat u alle gegevens in de onderstaande velden heeft ingevuld, klikt u op de button Aanmelden.
Vervolgens ontvangt u via uw e-mailadres de inloggegevens voor het VGT Portal Veiligheidsinformatie-bladen. Via onze digitale nieuwsbrief zullen wij dan later dit jaar over de vervolgstappen informeren.
13 oktober 2014