Uw zoekopdracht komt in het volgende document voor:

Document: uitleg_abonnement.pdf

Klik hier om de pdf te downloaden

Nederlandse Vereniging van Groothandelaren in de Tandheelkundige branche
secretariaat: Zuiddijk 384-B | 1505 HE Zaandam | T +31(0)75 – 65 39 290 | F +31(0)75-65 39 295 | info@vgt.nl | www.vgt.nl | IBAN: NL02 ABNA 0499 8136 85 | KvK: 40410718
Lid van: Association of Dental Dealers in Europe | Normcommissie Tandheelkunde NEN | Verbond voor de Nederlandse Groothandel
Uitleg abonnementen Portal Veiligheidsinformatiebladen
Wij bieden u de mogelijkheid om een keuze te maken uit 3 verschillende abonnementen:
Abonnement Brons is Gratis.
 U ontvangt alleen veiligheidsinformatiebladen per email;
 De informatie van deze veiligheidsinformatiebladen dient u zelf om te zetten naar een Register Gevaarlijke Stoffen en hierop dient door een deskundige een Risicoanalyse (RA) producten met gevaarlijke stoffen te worden gemaakt als onderdeel van uw wettelijk verplichte RI&E.
Abonnement Zilver is ad € 120,- exclusief BTW per jaar.
 U ontvangt standaard geen veiligheidsinformatiebladen meer per email na elke bestelling van producten met gevaarlijke stoffen;
 U kunt de veiligheidsinformatiebladen altijd inzien op het Portal via het tabblad ‘Productregister’;
 U ontvangt periodiek (standaard 1 keer per maand) een (praktijkgebonden) Productenregister Gevaarlijke Stoffen in PDF formaat via de email. U kunt via dit document direct de veiligheidsinformatie-bladen benaderen;
 Indien u toch ook nog steeds veiligheidsinformatiebladen wenst te ontvangen kunt in dit in de portal zelf aanpassen;
 U dient bij een abonnement Zilver nog wel zelf te zorgen voor een Risicoanalyse over de producten met gevaarlijke stoffen als onderdeel van uw wettelijk verplichte RI&E.
Abonnement Goud ad € 180,- exclusief BTW per jaar (deze prijs is inclusief Abonnement Zilver!)
Met dit abonnement krijgt u hetzelfde zoals genoemd in het abonnement Zilver. Het abonnement Goud is een upgrade van Zilver van € 60,-, u ontvangt dan extra:
 Jaarlijks een Risicoanalyse over de producten met gevaarlijke stoffen gemaakt door een externe deskundige;
 U kunt van alle producten met gevaarlijke stoffen ook de Werkplekinstructiekaarten (WIK’s) inzien en printen via het tabblad ‘Productenregister’;
 U voldoet met het abonnement Goud op een eenvoudige manier aan uw wettelijke verplichtingen ten aanzien van werken met producten met gevaarlijke stoffen.
Indien u al een abonnement Zilver heeft afgesloten, dan kunt u dit abonnement op ieder moment upgraden naar het abonnement Goud. U betaalt dan alleen het verschil ad € 60,- exclusief BTW.
Het abonnement ZILVER loopt per kalenderjaar. Als u dit abonnement gedurende het jaar afsluit wordt u hiervoor naar rato tot 31 december van dat jaar gefactureerd.
Het abonnement GOUD loopt per jaar. De Risicoanalyse is een jaar geldig. U kunt per jaar meerdere Risicoanalyses laten opmaken (bijvoorbeeld omdat u de aanbevelingen in een eerdere Risicoanalyse heeft opgevolgd en daarom een nieuwe Risicoanalyse wilt ontvangen). Iedere Risicoanalyse kost € 60,- excl. btw.
In principe ontvangt u dus steeds twee facturen. Eén in januari over het abonnement Zilver en één op het moment dat wij de Risicoanalyse voor u gaan opstellen c.q. de geldigheid van de laatste Risicoanalyse is verlopen.
Op de volgende pagina treft u een schematisch overzicht van de abonnementen en hun functionaliteiten.
Nederlandse Vereniging van Groothandelaren in de Tandheelkundige branche
secretariaat: Zuiddijk 384-B | 1505 HE Zaandam | T +31(0)75 – 65 39 290 | F +31(0)75-65 39 295 | info@vgt.nl | www.vgt.nl | IBAN: NL02 ABNA 0499 8136 85 | KvK: 40410718
Lid van: Association of Dental Dealers in Europe | Normcommissie Tandheelkunde NEN | Verbond voor de Nederlandse Groothandel
Indien u een abonnement wilt afsluiten kunt u dit uitsluitend zelf via het Portal regelen via de button “Abonnementen”. Meer informatie hierover kunt u HIER benaderen:
Indien u het abonnement op het portal wilt opzeggen, dient u de opzegging één maand voordat uw abonnement afloopt per email aan vib@vgt.nl door te geven onder vermelding van uw deelnemersnummer.
Bent u te laat met het opzeggen van het abonnement dan loopt de abonnementsperiode tenminste met één jaar door.
Als u het abonnement ZILVER opzegt dan ontvang u daarna weer automatisch de veiligheidsinformatiebladen van de aan u geleverde producten met gevaarlijke stoffen, want de leverancier blijft wettelijk verplicht u deze informatie (via de VGT portal) te doen toekomen.
Wenst u helemaal geen veiligheidsinformatiebladen meer te ontvangen dan sturen wij u een Vrijwarings-verklaring. Deze verklaring moet u dan ondertekenen en retourneren zodat de leverancier gevrijwaard wordt van iedere aansprakelijkheid. Zolang wij de getekende verklaring niet hebben ontvangen kunnen wij het verzenden van veiligheidsinformatiebladen niet stopzetten.
Het schematische overzicht van de abonnementen is als volgt:
Omschrijving Brons Zilver Goud Kosten Gratis € 120,-* € 180,- *
Versturen veiligheidsinformatiebladen per emailKlachtenafhandelingUpdates van reeds ontvangen bladenInformatie over wet- en regelgevingMuteren eigen NAW-gegevensHelpdesk bij vragen/problemenOntvangen van veiligheidsinformatiebladen per email zelf bepalen


Frequentie Productenregister ontvangen zelf aan te passen


Nieuwsbrieven ontvangen


Inzien veiligheidsinformatiebladen op het portal


Jaarlijkse Risicoanalyse

Aanvullende info CMR-stoffen

WIK’s (werkplekinstructiekaarten)

* De genoemde prijzen zijn exclusief het geldende BTW-tarief.
Sandra van Dam
26 oktober 2016