Uw zoekopdracht komt in het volgende document voor:

uitleg_abonnement.pdf

Klik hier om het bestand te downloaden

Uitleg abonnement Portal Veiligheidsinformatiebladen Wij bieden u de mogelijkheid om een keuze te maken uit 2 verschillende opties: Basic account is Gratis. • In uw portal ziet u uw aankopen en de daarbij behorende bladen. U hoeft deze dus niet meer zelf te bewaren! Uw portal is 24/7 beschikbaar, ook vanaf uw smartphone of tablet; • U kunt meerdere gebruikers toevoegen om toegang te krijgen tot uw portal; • De informatie van deze veiligheidsinformatiebladen dient u zelf om te zetten naar een Register Gevaarlijke Stoffen en hierop dient door een deskundige een Risicoanalyse (RA) producten met gevaarlijke stoffen te worden gemaakt als onderdeel van uw wettelijk verplichte RI&E. Premium Abonnement ad € 210,- exclusief BTW per jaar. • U kunt de veiligheidsinformatiebladen altijd inzien op het Portal via het tabblad ‘Register’; • Door op het product te klikken heeft u direct inzicht in de EHBO maatregelen en andere belangrijke informatie over het product; • U kunt meerdere gebruikers toevoegen zodat deze altijd het register kunnen inzien en snel de EHBO maatregelen kunnen inzien want uw portal is 24/7 beschikbaar, ook vanaf een smartphone of tablet; • U kunt per jaar meerdere Risicoanalyses laten opmaken door een door de VGT aangestelde externe deskundige. Bijvoorbeeld omdat u de aanbevelingen in een eerdere Risicoanalyse heeft opgevolgd en daarom een nieuwe Risicoanalyse wilt ontvangen. u bepaalt zelf wanneer en hoe vaak; • U kunt van alle producten met gevaarlijke stoffen ook de Werkplekinstructiekaarten (WIK’s) inzien en printen via het tabblad ‘Register’; • U voldoet met dit abonnement op een eenvoudige manier aan uw wettelijke verplichtingen ten aanzien van werken met producten met gevaarlijke stoffen. Het abonnement VGT Portal Veiligheidsinformatiebladen loopt per kalenderjaar. Als u dit abonnement gedurende het jaar afsluit wordt u hiervoor naar rato tot 31 december van dat jaar gefactureerd. Abonnement afsluiten op het portal Indien u het abonnement wilt afsluiten, treft u het aanvraagformulier voor het abonnement HIER aan. Het volledig ingevulde en ondertekende formulier kunt per email sturen naar: vib@vgt.nl Indien u het abonnement op het portal wilt opzeggen, dient u de opzegging vóór 30 november per email aan vib@vgt.nl door te geven onder vermelding van uw deelnemersnummer. Op de volgende pagina treft u een schematisch overzicht van de abonnementen en hun functionaliteiten. Het schematische overzicht: Omschrijving Basic Premium Kosten Gratis € 210,- * Inzien veiligheidsinformatiebladen op het portal ✓ ✓ Register gevaarlijke stoffen ✓ Klachtenafhandeling ✓ ✓ Updates van reeds ontvangen bladen ✓ ✓ Informatie over wet- en regelgeving ✓ ✓ Muteren eigen NAW-gegevens (begin 2022 weer zelf te doen) ✓ ✓ Helpdesk bij vragen/problemen ✓ ✓ Nieuwsbrieven ontvangen ✓ Jaarlijkse meerdere Risicoanalyse s ✓ Aanvullende info CMR-stoffen ✓ WIK’s (werkplekinstructiekaarten) ✓ Meerdere gebruikers aanmaken voor toegang tot portal ✓ ✓ * De genoemde prijs is exclusief het geldende BTW-tarief. Sandra van Dam 20 december 2021