Uw zoekopdracht komt in het volgende document voor:

Document: ro_uitlegdocument_controlestelsel.pdf

Klik hier om de pdf te downloaden

Nederlandse Vereniging van Groothandelaren in de Tandheelkundige branche
secretariaat: Zuiddijk 384-B | 1505 HE Zaandam | T +31(0)75 – 65 39 290 | info@vgt.nl | www.vgt.nl | IBAN: NL02 ABNA 0499 8136 85 | KvK: 40410718
Lid van: Association of Dental Dealers in Europe | Verbond voor de Nederlandse Groothandel (onderdeel van VNO NCW)
Voorheen was het wettelijk verplicht om handelingen met röntgentoestellen tot 100 kV te melden (meldingsplicht) aan de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) en voor handelingen met röntgentoestellen van 100 kV of meer een vergunning te verkrijgen via de ANVS.
Met de inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving is de meldingsplicht komen te vervallen en vervangen voor een registratieplicht. Ook de kilovoltage (kV) grens is komen te vervallen.
Vanaf 6 februari 2018 vallen ALLE tandheelkundige röntgentoestellen, behalve de Conebeam CT (CBCT) toestellen, onder de registratieplicht. Alle CBCT toestellen vallen vanaf dat moment onder de vergunningsplicht ongeacht het kilovoltage. De overgangstermijn om aan de nieuwe wetgeving te voldoen is 2 jaar. Dit betekent dat alle toestellen die nu (onder de oude wetgeving) bij de ANVS zijn gemeld vóór 6 februari 2020 moeten zijn geregistreerd en voor de CBCT toestellen moet een vergunning zijn verkregen via de ANVS.
Heeft u nu een vergunning voor handelingen met een röntgentoestel, dus röntgentoestel(len) van 100 kV of meer (niet zijnde een CBCT toestel), welke in de nieuwe wetgeving onder de registratieplicht vallen, dan hoeft u niets te doen. De vergunning wordt automatisch omgezet naar een registratie.
Heeft u nu een vergunning voor handelingen met een röntgentoestel (dus een CBCT toestel van 100 kV of meer) welke in de nieuwe wetgeving tevens onder de vergunningsplicht valt, hoeft u ook niets te doen.
Voert u met meerdere typen röntgentoestellen handelingen uit, dan is de handeling met het zwaarste type leidend. Bijvoorbeeld: u heeft een OPG-toestel én een CBCT-toestel waar u handelingen mee uitvoert, dan heeft u voor alle handelingen een vergunning nodig.
De ANVS heeft tegelijk met de inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving een nieuw systeem voor digitale dienstverlening geïntroduceerd. Het registreren van toestellen verloopt vanaf heden digitaal. Ook moeten er meer gegevens aangeleverd worden om een registratie digitaal te kunnen voltooien. Zo moet u bijvoorbeeld de maximale stralingsbelasting bij u in de praktijk doorgeven en moet u verklaren een Stralingsbeschermingsdeskundige (SBD) tot uw beschikking te hebben.
De VGT gaat binnenkort in overleg met de ANVS om te proberen dat de VGT namens u de huidige melding via de digitale portal van de ANVS kan omzetten naar een registratie. Gelet op de overgangstermijn van 2 jaar en het feit dat de VGT nog in overleg gaat met de ANVS adviseren wij u voor de röntgentoestellen die nu zijn aangemeld bij de ANVS een afwachtende houding aan te nemen met betrekking tot de registratie. Medio 2018 hopen wij u omtrent deze registratieplicht meer te kunnen berichten.
Daarnaast bereid de ANVS ook een digitale dienstverlenging voor de vergunningaanvragen voor. In deze adviseren wij u tevens te wachten totdat de dienstverlening gereed is. Ook hier zullen wij u dan nader over informeren.
Zowel voor de registratie en de vergunningsaanvraag heeft u een Risicoanalyse Stralingstoepassingen (RA) nodig die is beoordeeld door een Stralingsbeschermingsdeskundige (SBD) welke u via het VGT Portal Stralingsbescherming laat opmaken of al heeft laten opmaken. Indien u nog geen RA via het portal heeft laten maken, adviseren wij u deze op korte termijn te verkrijgen via het portal. Hoe u tot een RA komt staat in deze Nieuwsbrief in het bericht ‘Risicoanalyse Stralingstoepassingen’ beschreven.
Voor nieuwe röntgentoestellen welke u NA 6 februari 2018 aanschaft of heeft aangeschaft geldt dat deze onder de registratieplicht/vergunningsplicht vallen. Houdt u er rekening mee dat u voorafgaand aan de start van de handelingen met röntgentoestellen al over een registratie of vergunning moet beschikken.
Zaandam, 26 februari 2018
Nancy Mercks