Uw zoekopdracht komt in het volgende document voor:

ro_factsheet_registratie_en_vergunning.pdf

Klik hier om het bestand te downloaden

Registratie en vergunning van toestellen voor tandartsen Tandartsen die werken met stralingsbronnen hebben daarvoor een registratie of vergunning nodig van de ANVS. Dit factsheet legt uit of een registratie of vergunning nodig is en hoe een tandarts dit regelt. Stralingsbescherming in uw praktijk Tandartsen gebruiken röntgentoestellen voor diagnostiek en behandelingen. Omdat er risico’s voor mens en milieu verbonden zijn aan het werken met ioniserende straling, is het van belang dat dit veilig en deskundig gebeurt. Daarom zijn tandartsen, en andere professionals, sinds 2018 door aangepaste regelgeving verplicht om een registratie of vergunning aan te vragen bij de ANVS. Of u een registratie en vergunning nodig heeft voor het gebruik van een röntgentoestel kunt u checken in het stappenplan registratie of vergunning. Registratie of vergunning nodig? • Werkt u met een röntgentoestel en doet u dat op een vaste locatie? Dan vraagt u een registratie bij de ANVS aan. • Werkt u met een Conebeam CT toestel of een toestel dat niet op een vaste locatie staat? Dan vraagt u een vergunning bij de ANVS aan. • Hebt u al een vergunning en gebruikt u op dezelfde locatie een registratieplichtig toestel? Dan vraagt u geen registratie aan, maar vraagt u bij ANVS om uitbreiding van uw huidige vergunning. • Had u voor 2018 een vergunning voor het gebruik van een röntgentoestel en is het gebruik hiervan nog steeds vergunningplichtig? Dan hoeft u niets te doen. Aanvragen van een registratie Hebt u een registratie nodig? De aanvraag dient u in via een invulformulier in het ANVS-loket. U moet daarin onder andere de volgende informatie aanleveren: wie u bent, waar de toepassing gaat plaatsvinden en wat de mogelijke gevolgen zijn van de stralingstoepassingen voor medewerkers en de omgeving. U dient ook te verklaren dat u een overeenkomst heeft met een stralingsdeskundige om u te adviseren. Deze informatie heeft de ANVS nodig om te bepalen of de registratie toegekend kan worden. Vervolgens ontvangt u een ontvangstbevestiging. Indien de ANVS niet om aanvullende informatie vraagt, ontvangt u uiterlijk acht weken nadat u uw aanvraag heeft ingediend het besluit. In verband met de wettelijke bezwaartermijn duurt het dan nog zes weken voordat het besluit in werking treedt en uw registratie geldig is. Aanvragen van een vergunning Hebt u een vergunning nodig? De aanvraag doet u via het ANVSloket door informatie en documenten te uploaden. Welke informatie u moet indienen voor uw vergunningaanvraag staat beschreven in de Handreiking vergunning aanvragen voor tandartsen. Na indiening van uw vergunningaanvraag ontvangt u een ontvangstbevestiging. U ontvangt dan uiterlijk acht weken na indiening een besluit. Als de ANVS meer tijd of aanvullende informatie nodig heeft om uw aanvraag te beoordelen, wordt u hiervan op de hoogte gesteld. In verband met de wettelijke bezwaartermijn duurt het na ontvangst van het besluit nog zes weken voordat het besluit in werking treedt en uw vergunning geldig is. Meer weten? Voor meer informatie kunt u terecht op anvs.nl. Voor vragen neemt u contact op via het contactformulier op onze website. Bellen kan ook, op telefoonnummer 088-4890500 (op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur). Digitale dienstverlening Tegelijk met de invoering van de aangepaste regelgeving introduceerde de ANVS een nieuw systeem voor digitale dienstverlening. Dit betekent dat u voortaan makkelijk uw aanvraag voor registratie of vergunning digitaal indient in het ANVS-loket: loket.anvs.nl. Om hiervan gebruik te maken, vraagt u eHerkenning aan met betrouwbaarheidsniveau 2+. Kijk voor meer informatie op www.eherkenning.nl Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming – november 2020 Aan dit factsheet kunnen geen rechten worden ontleend.