Uw zoekopdracht komt in het volgende document voor:

Document: richtlijn_praktijkhygiene_2016_verschillen_met_2007.pdf

Klik hier om de pdf te downloaden

1
Aanpassingen ten opzichte van de Richtlijn Infectiepreventie 2007
In onderstaand tabel treft u een overzicht van de aanpassingen ten opzichte van de (oude) richtlijn
2007. Indien de aanpassingen ten opzichte van de richtlijn 2007 grote bouwkundige consequenties
heeft of leidt tot grote investeringen, wordt een implementatietermijn aangehouden van 10 jaar na
ingang van de huidige richtlijn.
Richtlijn Infectiepreventie in de tandheelkundige praktijk 2007 versus de herziene
Richtlijn Infectiepreventie in mondzorgpraktijken 2016
Richtlijn 2007 Richtlijn 2014
Hoofdstuk 1: Persoonlijke hygiëne Hoofdstuk 3: Persoonlijke hygiëne en
beschermingsmiddelen
Schoenen van boven gesloten.
Werkkleding licht van kleur.
Werkkleding alleen in de praktijk.
Een hoofddoek is werkkleding.
Was werkkleding op 60 graden.
Hoofdstuk 4: Handhygiëne Hoofdstuk 4: Handhygiëne
Desinfectans voor niet-chirurgische handdesinfectie dat
voldoet aan EN 1500 en desinfectans voor chirurgische
(preoperatieve) handdesinfectie dat voldoet aan NEN-EN-
12791.
Preoperatieve handdesinfectie bij CH-1 tandheelkundige
chirurgie.
Hoofdstuk 2: Infecties;
Hoofdstuk 3: Immunisatie
Hoofdstuk 5: Infecties en immunisatie
De hoofdstukken 2 en 3 zijn samengevoegd tot één
hoofdstuk, te weten: Hoofdstuk 5: Infecties en
immunisatie.
Het hoofdstuk is veel gedetailleerder dan in de vorige
richtlijn, de volgende infecties worden behandeld:
Hepatitis B;
Infectieziekten van het rijksvaccinatieprogramma.
Deelname aan het rijksvaccinatieprogramma, inclusief
registratie van de status, wordt geadviseerd, maar is niet
verplicht;
Hiv;
MRSA: Volg de richtlijn van de SWAB ‘Behandeling
MRSA dragers’ (www.swab.nl). De MRSA-positieve
zorgverlener neemt voorafgaand aan het uitvoeren van
de werkzaamheden contact op met een arts, eventueel in
overleg met een MRSA-deskundige;
BRMO;
Tuberculose.
Meldplicht van infectieziekten.
Wachtkamerbeleid bij een epidemie.
Jaarlijkse griepvaccinatie wordt aanbevolen maar is niet
2
verplicht.
Hoofdstuk 6: Accidenteel
bloedcontact
Hoofdstuk 6: Accidenteel bloedcontact
De werkgever moet hepatitis B vaccinatie aanbieden.
Werknemers in loondienst: recappen niet handmatig.
Zelfstandigen: recappen eenhandig.
Bijtaccidenten zijn beschreven.
Hoofdstuk 7: Reiniging, desinfectie
en sterilisatie
Het oude hoofdstuk 7 is gesplitst in twee nieuwe
hoofdstukken.
7: Reiniging, desinfectie van oppervlakken, ruimten,
apparatuur en materialen én
8: Reiniging, desinfectie en sterilisatie van
instrumentarium.
Hoofdstuk 8: Reiniging, desinfectie en sterilisatie van
instrumentarium:
Handmatig reinigen wordt ten sterkste afgeraden i.v.m.
het risico op accidentele bloedcontacten.
Alleen instrumentarium dat niet bestand is tegen vocht,
hoge temperaturen of de chemicaliën van de
thermodesinfector, en waar geen alternatief voor is dat
daar wel tegen bestand is, mag handmatig gereinigd en
chemisch gedesinfecteerd worden.
Hoofdstuk 8:
Voor CH-1 ingrepen*:
Reiniging, thermische desinfectie en verpakte
sterilisatie.
Voor CH-2 ingrepen*:
Reiniging, thermische desinfectie en minimaal
onverpakte sterilisatie.
*Zie voor CH-1 en CH-2 ingrepen hoofdstuk 11:
Chirurgische ingrepen in de mondholte.
Hoofdstuk 8.1
Behandeling her te gebruiken instrumentarium:
Categorie B: semi-kritisch gebruik: instrument wordt
gebruikt voor ingrepen waarbij contact is met slijmvliezen.
Categorie C: Niet-kritisch gebruik zijn handelingen die
buiten de mond plaatsvinden en waarbij het
instrumentarium niet in contact komt met de slijmvliezen.
Hoofdstuk 8.10
Hersteriliseer instrumentarium uiterlijk 6 maanden na
datum van sterilisatie.
Stoompenetratietest volgens NEN-EN 13060.
Hoofdstuk 9: Veilig werken in de
tandheelkundige praktijk
Hoofdstuk 9: Randvoorwaarden aan ruimten in een
mondzorgpraktijk
Het begrip semikritische ruimte is vervallen.
3
Een airconditioning is toegestaan.
Chirurgische ingrepen kunnen alleen worden uitgevoerd
daar waar geen andere patiënten aanwezig zijn.
Daar waar chirurgie wordt gedaan 8 (Reiniging,
desinfectie en sterilisatie van instrumentarium ), geen
RDS.
Hoofdstuk 10 Kwaliteitsbeleid van water uit de
behandelunit.
drinkwaternorm = 100 KVE.
Aan het begin van de dag leidingen spoelen tot dat al het
water in de leidingen van de unit is ververst.
Desinfecteer de waterleidingen in het weekend/de
vakanties. Beheersmaatregelen vastleggen in protocollen
en plan van aanpak.
Iedere 6 maanden de waterkwaliteit biologisch
controleren + aanbevelingen van het laboratorium volgen.
Hoofdstuk 10: Chirurgische ingrepen Hoofdstuk 11: Chirurgische ingrepen in de mondholte
Categorie A wordt gesplitst in CH-1, chirurgie met een
hoog risico en CH2, chirurgie met een laag risico.
Een extractie valt nu onder CH-2-chirurgie.
Hoofdstuk 12: Afval Hoofdstuk 12: Afval, geen mutaties.