Overzicht wettenlijsten VGT (& Europa)

Bij de VGT zijn een groot aantal documenten voorhanden, welke geheel of gedeeltelijk toegepast dienen te worden bij de dentale groothandel.

Wij noemen dat onze ‘wettenlijst‘.

Dit overzicht is voor een ieder te downloaden van deze website. Mochten artikelen, documenten of boeken uw interesse hebben dan kunt u die bij ons verkrijgen of wij geven uw het ISDN nummer zodat u deze zelf kunt bestellen.

Nederlandse wetgeving komt voor een groot deel voort uit Europese Richtlijnen.
De VGT heeft in 2005 op verzoek van de Association of Dental Dealers in Europe (ADDE) een lijst samengesteld van de originele Europese Richtlijnen die geheel of gedeeltelijke doorwerking hebben in de tandheelkundige sector en de locatie op het Internet opgezocht waar deze documenten te vinden zijn.