A.D.D.E.

De VGT is lid van de overkoepelende Europese Organisatie voor dentalondernemingen, de ‘Association of Dental Dealers in Europe’, afgekort als ADDE.

De ADDE coördineert met verschillende commissies de implementatie, uitvoering en uitwerking van vele tientallen Europese Richtlijnen die direct of indirect van toepassing zijn op de tandheelkundige sector en verzorgt de informatieverstrekking aan de leden over ontwikkelingen in de tandheelkundige branche in andere lidstaten.

Daarbij brengt de ADDE ieder jaar (omstreeks de maand april) een uitvoerige rapportage uit over ontwikkelingen in de Europese Dentale Markt.

Deze rapportage onder de naam ‘SURVEY on the European Dental Trade’ betreft vrijwel alle informatie over de dentale handel binnen de 15 Europese landen die hierbij aangesloten zijn. De gegevens van de ADDE worden voor publicatie eerst geverifieerd bij de FIDE (The Federation of the European Dental Industry) zodat er een uiterst betrouwbaar beeld ontstaan over de uitkomsten van deze Survey.

Voor verdere informatie over de ADDE en haar leden of voor het bestellen van de jaarlijkse SURVEY verwijzen wij u naar www.adde.info