Overige Zaken

Op dit deel van de website willen wij u informeren over zaken die een indirect effect hebben op de dentale sector, zoals de regelgeving over de verwijdering van elektrisch – en elektronisch afval en de verpakkingenbelasting.

In de toekomst zal dit deel nog met andere onderwerpen worden uitgebreid.