Uw zoekopdracht komt in het volgende document voor:

Document: legionella_als_ziekteverwekker_vrom_1999.pdf

Klik hier om de pdf te downloaden

Nederlandse Vereniging van Groothandelaren in de Tandheelkundige branche
secretariaat : Zuiddijk 384-b, 1505 HE Zaandam, T: 075-6539290, F. 075-6539295, E: info@vgt.nl, ABN AMRO 49.98.13.685
lid van: Association of Dental Dealers in Europe, de Normcommissie Tandheelkunde NEN en het Verbond voor de Nederlandse Groothandel.
Legionella als ziekteverwekker.
Legionella is een bacterie die de
veteranenziekte kan veroorzaken. De ziekteverschijnselen
kunnen variëren van een fikse
verkoudheid tot een flinke griep met longontsteking.
Infectie vindt plaats door het inademen
van de bacterie in zeer kleine druppeltjes water,
verspreid in de lucht (aërosolen). De ziekte wordt
niet van de ene mens op de andere overgebracht.
Ook van het drinken van met legionella
besmet water krijgt men geen veteranenziekte.
Als de bacterie door inademen diep in de
longen van een mens terechtkomt kan uitgroei
optreden als er niet voldoende afweerstoffen aanwezig
zijn. De omstandigheden in de longen zijn
daarvoor erg gunstig. Zuurstof, een verhoogde
koolzuurgasconcentratie, de hoge vochtigheid, de
hoge lichaamstemperatuur en de aanwezigheid
van voedingsstoffen vormen een goede
voedingsbodem voor deze microbe. De bacterie
is dan zeer gevaarlijk omdat het toxische stoffen
produceert die longcellen vernietigt, maar ook
andere organen in het lichaam beschadigt.
Inmiddels zijn vele soorten Legionella
bekend, die alle in meer of minder ernstige mate
ziekteverschijnselen kunnen veroorzaken. Een
infectie word vaak niet herkend als Legionellapneumonie
omdat de eerste verschijnselen veel
lijken op een beginnende griep. Een snelle onderkenning
van het ziektebeeld is belangrijk om de
ziekte op tijd te kunnen behandelen. De ziekte
kan sinds kort met snellere methoden worden
aangetoond. Goede medicijnen zijn beschikbaar,
maar moeten in een zo vroeg mogelijk stadium
worden toegediend. Na blootstelling treedt niet
altijd en bij iedereen een waarneembare infectie
op.
De longen van mensen, als kwetsbare
organen in open contact met de omgeving,
hebben in de loop van de evolutie
afweersystemen ontwikkeld om zich te kunnen
verdedigen tegen de talloze soorten microben en
virussen die de long kunnen binnendringen. Vele
mensen beschikken daardoor over immuniteit
tegen de infectie. Maar vooral ouderen en met
een verminderde afweer zijn kwetsbaar.
Nog steeds ontbreekt een heldere relatie
tussen de besmettingskans en de intensiteit van
blootstelling aan Legionella (concentratie
bacteriën en tijdsduur).
Recente literatuurgegevens wijzen erop
dat een lagere dosis dan eerst werd verondersteld
tot een infectie kan leiden bij personen die
daarvoor gevoelig zijn. Ook wordt algemeen
aangenomen dat de aangegeven gevallen van
Legionellose een onderschatting is van de
werkelijkheid, omdat niet alle infecties worden
herkend als een Legionellose. Aanvullende
maatregelen zijn gewenst om het
blootstellingsrisico dat leidt tot een longinfectie
bij mensen aanzienlijk terug te dringen.
De veteranenziekte (legionairsziekte) is
bekend geworden toen in 1976 een groot aantal
deelnemers aan een reünie van oudstrijders een
ernstige longontsteking kregen. Na een
langdurig onderzoek kon een nieuwe bacteriesoort
als veroorzaker worden gevonden, de
Legionella pneumophila. De ontdekking van de
bacterie heeft geleid tot veel onderzoek naar de
eigenschappen en de verspreiding van de
bacterie. Een belangrijke risicofactor voor de
gezondheid van mensen betreft het vernevelen
van besmet water in luchtbehandelingsinstallaties,
douches en whirlpools.
Het inademen van Legionella bacteriën
die als aërosol in de lucht zweven kan de
longontsteking veroorzaken. De verzamelde
kennis heeft in 1986 geresulteerd in een advies
van de Gezondheidsraad ‘Preventie van
Legionellose’.
De adviezen in dat rapport zijn gericht op
het handhaven van een goede hygiëne in
luchtbehandelingsinstallaties, het toepassen van
chemische desinfectie in whirlpools en het
instellen van de juiste temperatuur in
warmwatersystemen.
Deze adviezen zijn nog steeds geldend.
Bron: o.a Interim beheersprotocol (Legionella preventie in leidingwater), VROM,VWS, augustus 1999