Uw zoekopdracht komt in het volgende document voor:

Document: informatiebrief_vgt_inzake_geneesmiddelenwet.pdf

Klik hier om de pdf te downloaden

Nederlandse Vereniging van Groothandelaren in de Tandheelkundige branche
secretariaat : Zuiddijk 384-b, 1505 HE Zaandam, T: 075-6539290, F. 075-6539295, E: info@vgt.nl, ABN AMRO 49.98.13.685
lid van: Association of Dental Dealers in Europe, de Normcommissie Tandheelkunde NEN en het Verbond voor de Nederlandse Groothandel.
Zaandam, 10 december 2007
Geneesmiddelenwet en de gevolgen voor leveranties van geneesmiddelen.
Geachte mevrouw/mijnheer,
Per 1 juli 2007 is de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening (WOG) vervangen door de
Geneesmiddelenwet (GMW). Eén van de wijzigingen in deze wetgeving heeft verstrekkende gevolgen
voor de leveranties van geneesmiddelen1 aan tandartsen en mondhygiënisten (hierna te noemen :
beroepsbeoefenaren).
Anders dan onder de WOG mogen geneesmiddelen onder de GMW niet meer direct door de
dentalonderneming aan beroepsbeoefenaren geleverd worden. De GMW eist dat leveranties van
geneesmiddelen uitsluitend door (tussenkomst van) een apotheker aan u mogen worden afgeleverd.
De rol van de dentalonderneming wordt, wat geneesmiddelen betreft, beperkt tot de rol van
bezorgdienst.
Binnen de Nederlandse Vereniging van Groothandelaren in de Tandheelkundige branche (VGT) zijn,
in overleg met de NMT en de KNMP, verschillende oplossingen besproken.
Een aantal leden van de VGT heeft gekozen voor de oplossing om uw bestelling aan geneesmiddelen
door te geleiden naar een daartoe aangezochte apotheker (Drs. M. Schijf te Amsterdam).
De apotheker controleert de gegevens van besteller en de bestelling aan geneesmiddelen op juistheid
en verstrekt dan een opdracht voor bezorging aan de dentalonderneming. De apotheker wordt
daarmee de leverancier van de geneesmiddelen. De dentalonderneming neemt dan alleen nog de
bezorging van de geneesmiddelen op zich, maar is hierin niet meer de leverancier.
In deze situatie kunt u de bestelling aan alle benodigde producten zoals gebruikelijk doorgeven aan de
dentalonderneming. De dentalonderneming zorgt voor het doorsturen van uw bestelling aan
geneesmiddelen aan de apotheker en verkrijgt van hem dat de opdracht tot bezorging. Alle goederen
(zowel geneesmiddelen als medische hulpmiddelen) worden dan (indien voorradig) in één zending
aan u uitgeleverd.
Voor de geneesmiddelen ontvangt u een factuur van de apotheker. Immers, de geneesmiddelen
kunnen en mogen niet meer door de dentalonderneming aan u geleverd worden. Hiervoor is nu de
apotheker uw leverancier geworden. Anderzijds mag u vanaf 1 juli 2007 ook geen geneesmiddelen
meer bestellen bij of betrekken van een leverancier anders dan door tussenkomst van een apotheker.
Voor alle niet-geneesmiddelen ontvangt u de factuur zoals gebruikelijk van de dentalonderneming.
Eén en ander zal ook gevolgen hebben voor de prijsstelling van geneesmiddelen binnen de
tandheelkundige branche.
Vertrouwende u hiermede naar behoren te hebben geïnformeerd, verblijven wij,
hoogachtend,
E. Kolsteeg
secretaris VGT
1 Geneesmiddelen zijn alle producten die door het College ter beoordeling van Geneesmiddelen als zodanig zijn
geclassificeerd en die voorzien (dienen te) zijn van een RVG-nummer (register voor geneesmiddelen).