Investeringen & Investeringsaftrek

Investeringen hebben betrekking op bedrijfsmiddelen welke over meerdere jaren in de onderneming gebruikt worden en dus ook over langere tijd fiscaal van de winst afgeschreven dienen te worden.

De afschrijving op investeringen en de investeringsaftrek zijn verschillende fiscale elementen die, in combinatie met elkaar of andere fiscale faciliteiten, de (startende) ondernemer soms een groot fiscaal voordeel kunnen opleveren.

Het is dan ook zaak om deze fiscale mogelijkheden eens aandachtig te besturen als u van plan bent te investeren in nieuwe bedrijfsmiddelen.