Financiële Zaken

Op dit deel van de website treft u een aantal financiële en fiscale onderwerpen aan die voor u van belang zouden kunnen zijn, met name als u overweegt om nieuwe investeringen in tandheelkundige – of tandtechnische apparatuur te gaan doen.

Tevens wordt uitleg gegeven over de situatie met betrekking tot het inruilen van (oude) apparatuur en het signaleringssysteem van openstaande facturen c.q. het VGT incassosysteem.