Disclaimer

Op deze website van de VGT kunt u informatie vinden over allerlei projecten en onderwerpen die door de VGT worden beheerd.

De VGT spant zich ervoor in de inhoud van de website regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks de zorg en aandacht die de VGT aan de samenstelling van de informatie besteedt is het niet uitgesloten dat de inhoud (deels) onvolledig en/of onjuist zou kunnen zijn.

De VGT is niet aansprakelijk voor schade die op enigerlei wijze verband houdt met het gebruik van deze website of met de onmogelijkheid deze website te kunnen raadplegen.