Uw zoekopdracht komt in het volgende document voor:

artikel_dental_tribune_over_kia.pdf

Klik hier om het bestand te downloaden

Slim en strategisch investeren levert geld op – ook in de mondzorg Op 3 mei 2022 is podcastaflevering 16 van Mondzaken online gezet. In deze podcast wordt VGT secretaris Ed Kolsteeg door hoofdredacteur van Dental Tribune Reinier van de Vrie geïnterviewd over allerlei aspecten ten aanzien van investeren en investeringen in de mondzorg en dan met name in tandheelkundige praktijken. Opvallend is dat veel ondernemers (ook in de mondzorg) totaal onbekend zijn met de fiscale mogelijkheden die gepaard gaan met het doen van investeringen. In dit artikel wordt de inhoud van de podcast verder verduidelijkt en wordt alles op het gebied van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) op een rijtje gezet. ‘Geld lenen kost geld’; we horen het dagelijks op radio en televisie. De overheid roept hierbij op om vooral niet te veel geld te lenen, want op enig moment moeten zowel de aflossingen als de rente terugbetaald worden. Nu is de rente nog steeds ongekend laag, maar toch, geld lenen kost nu eenmaal geld. Wat evenwel vergeten wordt is dat ondernemingen die investeren een extra fiscale aftrek op de winst kunnen toepassen: de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). De naam zegt het al, het is een (fiscale) aftrek voor kleinschalige investeringen. En die jaarlijkse aftrek kan behoorlijk oplopen, tot maximaal € 16.784,- in 2022). Nadeel is evenwel dat deze aftrek terugloopt naarmate de investering toeneemt. De KIA 2022 werkt als volgt: Investeringsbedrag 2022 Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 2022 Meer dan Tot € 0 € 2.400 € 0 € 2.401 € 59.939 28% van het investeringsbedrag € 59.940 € 110.998 € 16.784,- € 110.999 € 332.994 € 16.784,- minus 7,56% van het investeringsbedrag dat een investeringsbedrag van € 110.998,- te boven gaat > € 332.994 € 0 Grafisch ziet de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek in euro’s er als volgt uit: Op de horizontale as is het totaalbedrag aan investeringen (inclusief btw) in één kalenderjaar weergegeven en op de verticale as het bijbehorende bedrag aan investeringsaftrek. De KIA begint bij een investering van € 2.400,- en stijgt naar het maximum van € 16.784,- bij een investeringsbedrag van € 59.939,-. Deze maximale aftrek van € 16.784,- loopt lineair door tot een investeringsbedrag van € 110.998,-. Daarna begint een geleidelijke afbouw van de KIA totdat het investeringsbedrag van € 332.994,- is bereikt. Op dat moment eindigt de KIA. Het aftrekpercentage ziet er in een grafiek iets anders uit : Tot een investeringsbedrag van € 2.400,- is er geen recht op KIA. Daarna stijgt de aftrek meteen tot 28% van het investeringsbedrag. Dit niveau van 28% blijft gehandhaafd tot een investeringsbedrag van € 59.939,-. Tot een investeringsbedrag van € 110.998,- blijft de KIA gecontinueerd op (het maximum van) € 16.784,-, maar bij een toename van het investeringsbedrag gaat het percentage wel sterk dalen. Immers, € 16.784,- KIA bij een investering van € 60.000,- levert een percentage aan KIA op van 28,0%, maar een KIA van € 16.784,- bij een investering van € 90.000,- levert slechts 18,6% aan KIA op! Boven een investering van € 110.999,- gaat de KIA (zowel in procenten als in euro’s) sterk dalen totdat bij een totaal aan investeringen van € 332.994,- de KIA uiteindelijk op 0% en dus € 0,- uitkomt. Het zal duidelijk zijn dat het zeer voordelig is om (zeker bij een hoger totaalbedrag aan investeringen) deze investering over meerdere kalenderjaren uit te smeren. Immers, bij een investering van € 200.000,- in één jaar is het totaal aan KIA € 10.056,-, terwijl bij een investering van 2 x € 100.000,- over twee kalenderjaren de KIA oploopt tot 2 x € 16.784,- = € 33.568,-. En dat is een verschil aan KIA van maar liefst € 23.512,- voor dezelfde investering! Als er, behalve op investeringen aan apparatuur, ook nog andere investeringen worden gedaan (zoals een verbouwing of de aanschaf niet-dentale apparatuur), dan wordt het verschil steeds groter. Immers: stel dat er, buiten € 210.000,- aan dentale apparatuur, nog eens € 120.000,- aan een verbouwing besteed wordt, dan is de totaal KIA € 0,-, want de KIA stopt bij een totaal investeringsbedrag van € 332.994,-. De investeringen verdelen over 3 delen van ieder € 110.000,- levert 3 x € 16.784,- = € 50.352,- aan totaal KIA op! Deze verdeling noemen wij ‘strategisch investeren’ en kan al aantrekkelijk worden vanaf een totaalbedrag aan investeringen vanaf ca. € 60.000,-. De investering verdelen over jaren De investering in niet-dentale apparatuur (bijvoorbeeld een verbouwing) is de investering voor 2022. Op deze investering krijgt u over 2022 de KIA conform tabel 1. Voor de aanschaf van de apparatuur gaat u wel over tot aankoop (door middel van een koopovereenkomst met de leverancier), maar u investeert niet, maar financiert de aangekochte apparatuur door middel van huur. Pas later (in volgende boekjaren) koopt u de gehuurde apparatuur van de leasemaatschappij. En pas dan investeert u en vanaf dat moment treedt dus ook de KIA in werking. Huren doet u middels een of meerdere Operational Lease-contracten (OL’s) en kopen middels een of meerdere Financial Lease-contracten (FL’s). Dus: voor de aanschaf van apparatuur sluit u in overleg met uw leverancier een of meerdere OL’s af. In iedere OL verkrijgt u het recht op het contract op ieder gewenst moment om te kunnen zetten naar een FL: switchen. Of u nu gebruik maakt van dat recht, wanneer u dat doet en voor welk OLcontract u dat wenst te doen is uw keuze. U heeft dus geen plicht om te switchen, alleen een recht. U moet zelf wel bewaken of u wilt switchen naar een FL en voor welke contracten. En u moet dat dan ook wel tijdig doen: in ieder geval voor het begin van een nieuw boekjaar. Op deze wijze ‘verhuist’ u als het ware uw investering naar een of meerdere opvolgende jaren en geniet u ieder jaar weer van de KIA van dat jaar. Voor deze OL’s of FL’s betaalt u natuurlijk rente en dat kost u zeker meer dan dat u de totale investering in een keer uit eigen middelen voldoet. Maar door het in één kalenderjaar investeren in grotere bedragen mist u wel (gedeeltelijk of geheel) de KIA en dat gemiste bedrag staat in geen enkele verhouding tot de rente die u voor de leningen moet betalen. De fiscale aftrek van de KIA is vele malen hoger dan de rentekosten op die lening(en). Rekenmodel van de VGT Om de getallen en de effecten van een strategische investering voor uw specifieke situatie goed in kaart te brengen heeft de Nederlandse Vereniging van Groothandelaren in de Tandheelkundige branche (VGT) in Excel een rekenmodel (en een toelichting hierop) gemaakt. Met dit rekenmodel is het voordeel om over te gaan tot een strategische investering door middel van lease snel en eenvoudig vast te stellen. Omdat ook alle kosten en rentes in het rekenmodel zijn opgenomen krijgt u een helder beeld van uw situatie of mogelijkheden. U kunt dit rekenmodel en de toelichting hiervan via info@vgt.nl verkrijgen. Mocht u niet goed met dit ‘spelen met cijfers’ uit de voeten kunnen, kan de VGT u daarbij telefonisch op weg te helpen. Als het totaal aan investeringen in één boekjaar boven de € 100.000,- uitkomt, is het zeker de moeite waard om hier eens goed naar te kijken, want dan blijkt vrijwel altijd dat geld lenen…. opeens (veel) geld oplevert! Let op: u moet wel vooraf goed weten wat de mogelijkheden zijn en hoe dat ingevuld moet worden. Corrigeren achteraf is niet mogelijk. Bepalingen voor KIA De KIA komt in mindering op de belastbare winst uit de onderneming, waardoor de belastingplichtige minder belasting betaalt. De KIA is dus een (zeer aantrekkelijke) fiscale aftrekpost. Investeringsaftrek komt toe aan ondernemers of ondernemingen die zakelijke investeringen hebben gedaan. Investeren is het aangaan van verplichtingen voor de aanschaf of verbetering van bedrijfsmiddel(en) of het maken van voortbrengingskosten voor bedrijfsmiddel (onder andere verbouwingskosten). Het is daarbij niet van belang of (en op welke wijze) de investering is betaald of gefinancierd. De investering hoeft zelfs nog niet eens gefactureerd te zijn. Enkel door het aangaan van de verplichting (lees: het ondertekenen van een koopovereenkomst) ontstaat er al een verplichting en dat is voldoende om in aanmerking te komen voor het opvoeren van de KIA in de aangifte vennootschapsbelasting. Voor de ondernemer (of onderneming) die geen aftrek van omzetbelasting geniet, maakt de omzetbelasting deel uit van de aangegane verplichting of voortbrengingskosten. Voor de KIA uitgesloten bedrijfsmiddelen zijn: • investeringsbedragen kleiner dan € 450,-; • grond; • woonhuizen en woonschepen; • personenauto’s; • vaartuigen; • effecten / goodwill; • dieren. Voorbeelden van investeringen die wel voor de KIA van toepassing zijn: • verbouwing of bouw praktijkruimte (niet de aankoop van grond); • aanschaf apparatuur voor de praktijk of het laboratorium; • aanschaf computer(s) en software voor de bedrijfsuitoefening; • aanschaf zonwering, airco, verlichting et cetera voor de praktijk; • inrichting praktijkruimte, sterilisatieruimte, wachtkamer et cetera; • aanleg tuin rondom de praktijkruimte; • aanleg parkeerplaatsen bij de praktijkruimte; Uw accountant kan u nader informeren of de investeringen die u heeft gedaan of voornemens bent te gaan doen onder de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 2022 vallen.