Toelatingsreglement VGT

Hiernaast vindt u de Toelatingseisen van de Nederlandse Vereniging van Groothandelaren in de Tandheelkundige branche (V.G.T.), statutair gevestigd te Utrecht. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer GV 1897.

Secretariaat:
Zuiddijk 384-b
1505 HE Zaandam
Tel: 075-6539290
Email: info@vgt.nl

Verdere informatie