Toelatingsreglement VGT

Rechts treft u het Toelatingsreglement van de Nederlandse Vereniging van Groothandelaren in de Tandheelkundige branche (VGT) aan.
Dit reglement wordt ieder jaar per 1 januari aangepast vanwege de berekening van het entreebedrag conform artikel 7 sub a van dit reglement.

Secretariaat:
Zuiddijk 384-b
1505 HE Zaandam
Tel: 075-6539290
Email: info@vgt.nl

Verdere informatie