Statuten VGT

Hiernaast vindt u de Statuten van de Nederlandse Vereniging van Groothandelaren in de Tandheelkundige branche (VGT), statutair gevestigd te Utrecht.
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 40410718.

Secretariaat:
Zuiddijk 384-b
1505 HE Zaandam
Tel: 075-6539290
Email: info@vgt.nl

Verdere informatie