Huishoudelijk Reglement VGT

Rechts treft u het Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging van Groothandelaren in de Tandheelkundige branche (VGT) aan.

In het Huishoudelijk Reglement wordt verwezen naar bijlagen. Aangezien deze bijlagen vertrouwelijke informatie bevatten, zijn ze niet op de website gepubliceerd. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van de VGT.

Secretariaat:
Zuiddijk 384-b
1505 HE Zaandam
Tel: 075-6539290
Email: info@vgt.nl