Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden vormen de juridische basis van alle leveranties van goederen en diensten tussen de leden van de Nederlandse Vereniging van Groothandelaren in de Tandheelkundige branche (VGT) en haar afnemers/kopers.

Afwijkingen ten opzichte van deze voorwaarden zijn toegestaan, mits deze tussen partijen schriftelijk zijn vastgelegd en bevestigd.

Juist omdat in voorkomende gevallen of bij problemen het eerst gekeken zal gaan worden naar het bepaalde in deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden is het zaak om goed kennis te nemen van de inhoud van deze voorwaarden. Hiernaast kunt u de huidige of eerdere Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van de VGT lezen en/of printen.