Uw zoekopdracht komt in het volgende document voor:

Document: wip_ultrasone_reiniging_juli_2006.pdf

Klik hier om de pdf te downloaden

Ziekenhuizen
Ultrasone reiniging
Werkgroep Infectiepreventie Vastgesteld: juli 2006
Revisie: juli 2011
Dit document mag vrijelijk worden vermenigvuldigd en verspreid mits steeds de Werkgroep Infectiepreventie als auteur wordt vermeld.
Vergewis u ervan dat u de meest recente versie van dit document hebt. Raadpleeg hiervoor www.wip.nl. De Werkgroep Infectiepreventie acht zich na het verschijnen van een nieuwe versie van een richtlijn niet meer verantwoor-delijk voor verouderde versies.
Inhoudsopgave
1 Werkingsprincipe ultrasoonreiniger………………………………………………………….1
1.1 Werken met de ultrasoonreiniger……………………………………………………………..1
1 Werkingsprincipe ultrasoonreiniger
Om het ultrasoon reinigingsproces optimaal te laten verlopen is enig inzicht in het werkingsprincipe noodzakelijk. Geluidsenergie, opgewekt door een piëzo-electrisch element, van een frequentie die ver boven het hoorbare ligt (25-40 kHz), wordt overgedragen op de vloeistof waarin zich de instrumenten bevinden. Aan het oppervlak van de te reinigen voorwerpen ontstaan als gevolg hiervan beurtelings verdichtingen en verdunningen, zodat de druk ter plaatse afwisselend hoger en lager wordt. Hierdoor ontstaan daar microscopisch kleine vacuumbelletjes, die groter worden en vervolgens ineenklappen, waardoor het water met grote kracht op de ondergrond slaat; men noemt dit effect “cavitatie”. Op deze wijze worden de verontreinigingen losgeslagen.
Zie voor meer informatie over de ultrasoonreiniger de richtlijnen Steriliseren en steriliteit: Basisinformatie.
1.1 Werken met de ultrasoonreiniger
Wil ultrasoon reinigen voldoende effect sorteren, dan moet met het volgende rekening worden gehouden.