Uw zoekopdracht komt in het volgende document voor:

Document: vamil_mia_regeling_2014_in_de_dentale_branche.pdf

Klik hier om de pdf te downloaden

Nederlandse Vereniging van Groothandelaren in de Tandheelkundige branche
secretariaat: Zuiddijk 384-B | 1505 HE Zaandam | T +31(0)75 – 65 39 290 | F +31(0)75-65 39 295 | info@vgt.nl | www.vgt.nl | IBAN: NL02 ABNA 0499 813 685 | KvK: 40410718
Lid van: Association of Dental Dealers in Europe | Normcommissie Tandheelkunde NEN | Verbond voor de Nederlandse Groothandel
De VAMIL/MIA-regeling in de dentale branche voor het belastingjaar 2014.
De Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) zijn subsidies
op milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen voor ondernemers.
MIA : De milieu-investeringsaftrek biedt de mogelijkheid de fiscale winst te verlagen. Ondernemers kunnen
tot 36% van het investeringsbedrag in mindering brengen op de fiscale winst. Het percentage van de aftrek
is afhankelijk van de milieueffecten en de gangbaarheid van het bedrijfsmiddel.
VAMIL : Met de VAMIL kan men een investering op een willekeurig moment afschrijven. Voor investeringen
in 2014 is de willekeurige afschrijving beperkt tot 75%. Door sneller afschrijven vermindert de ondernemer de
fiscale winst en betaalt minder belasting in dat jaar. Dit biedt een duidelijk rente- en liquiditeitsvoordeel.
De VAMIL regeling 2014 geldt NIET voor investeringen in CAD CAM apparatuur.
Combinatie MIA en VAMIL :
De MIA en VAMIL zijn twee verschillende regelingen maar worden vaak gecombineerd. Beide regelingen
maken gebruik van een gezamenlijke lijst, de zogenaamde Milieulijst. Op deze lijst staan alle
bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor MIA en/of VAMIL. Ieder jaar verschijnt een nieuwe Milieulijst.
Deze lijst 2014 is o.a. terug te vinden op http://www.vgt.nl/downloads/pdf/vamil_mia_regeling_2014.pdf
Bedrijfsmiddelen 2014:
Op de milieulijst 2014 is het bedrijfsmiddel met de codering D 8040 vervallen en is de codering voor het
bedrijfsmiddel D 8041 gewijzigd in code D 1270 met als omschrijving:
D 1270 Digitaal systeem voor tandheelkundige mond- of afdrukscanning (fiscale aftrek = 27%)
a. bestemd voor: het ter voorkoming van gipsafdrukken intra- of extraoraal scannen van:
1. het gebit, delen van het gebit of tandheelkundige preparaties, en/of
2. het op basis van deze scans frezen van tandtechnisch kroon- en brugwerk,
b. bestaande uit: een scanner, een camerapen en/of een freessysteem en de bijbehorende software, waarbij
apparatuur die alleen gebruikt wordt voor diagnostische doeleinden niet in aanmerking komt voor milieuinvesteringsaftrek.
In de Milieulijst 2014 zijn wij de navolgende bedrijfsmiddelen tegengekomen die voor een dentalonderneming
en/of tandartspraktijk en/of tandtechnisch laboratorium mogelijk interessant kunnen zijn:
• B 1281 Elektronische papierloze printer
• G 3110 Uitsluitend elektrisch aangedreven voertuig
• D 3111 Plugin-hybride personenauto (> 0 – 30 gram CO2 per kilometer)
• D 3112 Plugin-hybride personenauto (> 30-50 gram CO2 per kilometer)
• A 3120 Lithiumhoudende accu voor elektrische vervoermiddelen of mobiele werktuigen
• A 4480 Niet-filtrerende ontstoffingsinstallatie (aanpassen bestaande situatie)
• D 4485 Filtrerende stofafscheider voorafgegaan door puntgerichte afzuiging
• E 6110 t/m C 6129 (Zeer) duurzaam bouwen of renoveren
Kijk voor een toelichting van deze bedrijfsmiddelen (voldoet uw bedrijfsmiddel aan de beschrijving zoals
genoemd in ‘bestemd voor’ en ‘bestaande uit’) op:
http://www.vgt.nl/downloads/pdf/vamil_mia_regeling_2014.pdf
Nederlandse Vereniging van Groothandelaren in de Tandheelkundige branche
secretariaat: Zuiddijk 384-B | 1505 HE Zaandam | T +31(0)75 – 65 39 290 | F +31(0)75-65 39 295 | info@vgt.nl | www.vgt.nl | IBAN: NL02 ABNA 0499 813 685 | KvK: 40410718
Lid van: Association of Dental Dealers in Europe | Normcommissie Tandheelkunde NEN | Verbond voor de Nederlandse Groothandel
Investeringsaftrek 2014:
De fiscale investeringsaftrek voor 2014 is als volgt:
Investeringen waarvan de code begint met:
– een F of G, behorende tot categorie I van de milieu-investeringsaftrek, komen voor 36% van het
investeringsbedrag in aanmerking voor een investeringsaftrek;
– een A of D, behorende tot categorie II van de milieu-investeringsaftrek, komen voor 27% van het
investeringsbedrag in aanmerking voor investeringsaftrek;
– een B of E, behorende tot categorie III van de milieu-investeringsaftrek, komen voor 13,5% van het
investeringsbedrag in aanmerking voor investeringsaftrek;
– een A, B, C of F komen eveneens in aanmerking voor 75% willekeurige afschrijving milieu-investeringen.
Belangrijk!
VAMIL/MIA in 2014 :
Om in 2014 in aanmerking te komen voor de VAMIL/MIA regeling dient u uiterlijk binnen drie maanden
nadat u de verplichting bent aangegaan (= het tekenen van de koopovereenkomst; EK).
In 2014 kunt u de aanvraag voor de VAMIL/MIA regeling alleen nog maar elektronisch doen. Ook deze
digitale melding moet u binnen 3 maanden na het aangaan van de verplichting hebben gedaan!
Op http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/stappenplan-aanvragen-miavamil kunt u lezen hoe u dat moet
doen.
Met vriendelijke groet,
© Ed Kolsteeg – 31 december 2013