Uw zoekopdracht komt in het volgende document voor:

Document: vamil_mia_regeling_2013_in_de_dentale_branche.pdf

Klik hier om de pdf te downloaden

Nederlandse Vereniging van Groothandelaren in de Tandheelkundige branche
secretariaat : Zuiddijk 384-b, 1505 HE Zaandam, T: 075-6539290, F. 075-6539295, E: info@vgt.nl, ABN AMRO 49.98.13.685
lid van: Association of Dental Dealers in Europe, de Normcommissie Tandheelkunde NEN en het Verbond voor de Nederlandse Groothandel.
De VAMIL/MIA-regeling in de dentale branche voor het belastingjaar 2013.
De Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) zijn subsidies
op milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen voor ondernemers.
MIA : De milieu-investeringsaftrek biedt de mogelijkheid de fiscale winst te verlagen. Ondernemers kunnen
tot 36% van het investeringsbedrag in mindering brengen op de fiscale winst. Het percentage van de aftrek
is afhankelijk van de milieueffecten en de gangbaarheid van het bedrijfsmiddel.
VAMIL : Met de VAMIL kan men een investering op een willekeurig moment afschrijven. Voor investeringen
in 2013 is de willekeurige afschrijving beperkt tot 75%. Door sneller afschrijven vermindert de ondernemer de
fiscale winst en betaalt minder belasting in dat jaar. Dit biedt een duidelijk rente- en liquiditeitsvoordeel.
Combinatie MIA en VAMIL :
De MIA en VAMIL zijn twee verschillende regelingen maar worden vaak gecombineerd. Beide regelingen
maken gebruik van een gezamenlijke lijst, de zogenaamde Milieulijst. Op deze lijst staan alle
bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor MIA en/of VAMIL. Ieder jaar verschijnt een nieuwe Milieulijst.
Deze lijst 2013 is o.a. terug te vinden op http://www.vgt.nl/downloads/pdf/vamil_mia_regeling_2013.pdf
Bedrijfsmiddelen 2013:
Op de milieulijst 2013 zijn de investeringen in CAD CAM apparaat (wederom) opgenomen zij het dat de
omschrijving van deze bedrijfsmiddelen is aangepast en er in 2013 GEEN willekeurige afschrijving meer kan
plaatsvinden. Dus in 2013 nog wel MIA, maar geen VAMIL meer op deze bedrijfsmiddelen!
D 8040 Camerapen voor driedimensionale gebitsopnames (fiscale aftrek 27%)
a. bestemd voor: het maken van opnames van het gebit of delen daarvan met een camerapen, waarbij de
opnames worden verwerkt tot een digitaal driedimensionaal beeld,
b. bestaande uit: een camerapen, een computer, een beeldscherm en software, waarbij slechts één
computer, beeldscherm en software behorende bij de camerapen in aanmerking komen voor de milieuinvesteringsaftrek.
D 8041 Digitaal systeem voor tandheelkundige mond- of afdrukscanning (fiscale aftrek27%)
a. bestemd voor: het ter voorkoming van gipsafdrukken intra- of extraoraal scannen van tandheelkundige
preparaties of het op basis van deze scans frezen van tandtechnisch kroon- en brugwerk,
b. bestaande uit: een scanner of een freessysteem en software, waarbij apparatuur die alleen gebruikt wordt
voor diagnostische doeleinden niet in aanmerking komt voor milieu-investeringsaftrek.
In de Milieulijst 2013 zijn wij de navolgende bedrijfsmiddelen tegengekomen die voor een dentalonderneming
en/of tandartspraktijk en/of tandtechnisch laboratorium mogelijk interessant kunnen zijn:
• A 4070 Filtrerende stofafscheider voorafgegaan door puntgerichte afzuiging
• A 4071 Filtrerende stofafscheider voorafgegaan door ruimtelijke afzuiging
• A 4072 Niet-filtrerende ontstoffingsinstallatie
• F 5070 Elektrisch aangedreven voertuig
• A 5073 Lithiumhoudende accu voor elektrische auto’s en mobiele werktuigen
• E 5076 Zeer zuinige personenauto
Kijk voor een toelichting van deze bedrijfsmiddelen (= bestemd voor en bestaande uit) op:
http://www.vgt.nl/downloads/pdf/vamil_mia_regeling_2013.pdf
Nederlandse Vereniging van Groothandelaren in de Tandheelkundige branche
secretariaat : Zuiddijk 384-b, 1505 HE Zaandam, T: 075-6539290, F. 075-6539295, E: info@vgt.nl, ABN AMRO 49.98.13.685
lid van: Association of Dental Dealers in Europe, de Normcommissie Tandheelkunde NEN en het Verbond voor de Nederlandse Groothandel.
Investeringsaftrek 2013:
De fiscale investeringsaftrek voor 2013 is als volgt:
Investeringen waarvan de code begint met:
– een F of G, behorende tot categorie I van de milieu-investeringsaftrek, komen voor 36% van het
investeringsbedrag in aanmerking voor een investeringsaftrek;
– een A of D, behorende tot categorie II van de milieu-investeringsaftrek, komen voor 27% van het
investeringsbedrag in aanmerking voor investeringsaftrek;
– een B of E, behorende tot categorie III van de milieu-investeringsaftrek, komen voor 13,5% van het
investeringsbedrag in aanmerking voor investeringsaftrek;
– een A, B, C of F komen eveneens in aanmerking voor 75% willekeurige afschrijving milieu-investeringen.
Afloop crisismaatregelen.
In 2010 kon een deel van de bedrijven voor hun investeringen in 2010 gebruikmaken van een tijdelijke
verhoging van de milieu-investeringsaftrek met 20% (=de ‘aanvullende modelverklaring’; EK).
Dit was een tijdelijke regeling in het kader van de bestrijding van de effecten van de kredietcrisis.
Deze maatregel is met ingang van 1 januari 2011 komen te vervallen.
Dit houdt dus in dat de investeringsaftrek in het kader van VAMIL/MIA voor dentale CAD CAM apparatuur
teruggeschroefd is van 50% (30% standaard + 20% aanvullend) in 2010 naar 27% in 2011. Dit percentage is
in 2012 en 2013 gelijk gebleven en blijft het daardoor nog steeds een aantrekkelijke fiscale regeling.
Belangrijk!
VAMIL/MIA in 2013 :
Om in 2013 in aanmerking te komen voor de VAMIL/MIA regeling dient u uiterlijk binnen drie maanden
nadat u de verplichting bent aangegaan (= het tekenen van de koopovereenkomst; EK).
In 2013 kunt u de aanvraag voor de VAMIL/MIA regeling alleen nog maar elektronisch doen. Ook deze
digitale melding moet u binnen 3 maanden na het aangaan van de verplichting hebben gedaan!
Op http://www.agentschapnl.nl/programmas-regelingen/aanvragen-miavamil-2012 kunt u lezen hoe u dat
moet doen.
Met vriendelijke groet,
© Ed Kolsteeg
31 december 2012