Uw zoekopdracht komt in het volgende document voor:

Document: uitlegvib_nieuwe_situatie.pdf

Klik hier om de pdf te downloaden

Nederlandse Vereniging van Groothandelaren in de Tandheelkundige branche
secretariaat: Zuiddijk 384-B | 1505 HE Zaandam | T +31(0)75 – 65 39 290 | F +31(0)75-65 39 295 | info@vgt.nl | www.vgt.nl | IBAN: NL02 ABNA 0499 8136 85 | KvK: 40410718
Lid van: Association of Dental Dealers in Europe | Normcommissie Tandheelkunde NEN | Verbond voor de Nederlandse Groothandel
UITLEG nieuwe situatie veiligheidsinformatiebladen Voor alle producten met gevaarlijke stoffen (en dat zijn er in de tandheelkundige branche erg veel!) is het wettelijk voorgeschreven dat de fabrikant van dat product de eindgebruikers (en dat zijn alle werkgevers en werknemers in de tandheelkundige- en/of tandtechnische branche!) moet informeren over de risico’s die aan het werken met dat product met gevaarlijke stoffen verbonden zijn. Deze informatie moet voldoen aan een pakket van eisen, beschreven in artikel 31 t/m 36 in de REACH-verordening (zie http://www.vgt.nl/downloads/pdf/reach_artikel_31_36.pdf), en moet worden verstrekt in de vorm van een Nederlandstalig veiligheidsinformatieblad. De zorgplicht voor werkgevers De werkgever dient op zijn/haar beurt de informatie van een veiligheidsinformatieblad te verwerken in het ARBO-beleid van de onderneming en werknemers te instrueren over deze risico’s. Als eerste dient hiervoor (en dat is een wettelijke verplichting) een Register Gevaarlijke Stoffen samengesteld te worden. Dit Register kan een praktijkregister zijn, maar ook bijvoorbeeld een afdelingsregister of een persoonlijk register en aan de hand hiervan kan dan een Risicoanalyse Stoffen gemaakt worden. De ondersteuning vanuit de VGT De Nederlandse Vereniging van Groothandelaren in de Tandheelkundige branche (VGT) had hiervoor de tools Publichem (voor het opvragen van veiligheidsinformatiebladen) en Dental Stoffenmanager (voor het maken van een Register en een Risicobeoordeling) ontwikkeld. Beide tools gingen uit van een situatie waarbij u zelf de gegevens moest opvragen c.q. invullen. Deze voor de leverancier passieve situatie is nu gewijzigd in een actieve situatie waarin de leverancier moet zorgen dat u de informatie krijgt (de BRENGPLICHT genoemd) en u dus zelf niet meer naar informatie hoeft te zoeken.
Nu de wetgeving ons dwingt om aan deze brengplicht te voldoen hebben wij besloten om te stoppen met de tools Publichem en de Dental Stoffenmanager. Beide tools zijn inmiddels van de VGT-website verwijderd.
Nieuwe situatie
Deze nieuwe ontwikkeling stelt hele andere eisen aan de distributie van veiligheidsinformatie-bladen. De VGT is bezig met het ontwikkelen van een website portal waarin ALLE veiligheids-informatiebladen van dentale producten met gevaarlijke stoffen die op de Nederlandse markt gebracht worden, zijn opgenomen.
Eindgebruikers kunnen zich binnenkort als deelnemer aanmelden op deze portal.
Nederlandse Vereniging van Groothandelaren in de Tandheelkundige branche
secretariaat: Zuiddijk 384-B | 1505 HE Zaandam | T +31(0)75 – 65 39 290 | F +31(0)75-65 39 295 | info@vgt.nl | www.vgt.nl | IBAN: NL02 ABNA 0499 8136 85 | KvK: 40410718
Lid van: Association of Dental Dealers in Europe | Normcommissie Tandheelkunde NEN | Verbond voor de Nederlandse Groothandel
Informatie op maat
Door de gegevens van de deelnemer te combineren met de aankoopgegevens van producten met gevaarlijke stoffen zal dat uiteindelijk resulteren in een automatische verzending van veiligheidsinformatiebladen naar uw emailadres van de door u gekochte producten en krijgt u dus ‘informatie op maat’.
Deze informatie wordt dan via email ‘over night’ iedere dag aan alle eindgebruikers verstuurd en u hoeft daar verder niets meer voor te doen. Het versturen van deze veiligheidsinformatiebladen is voor u een gratis handeling.
Aanvullende diensten
Tevens is mogelijk om met deze software een eigen Register Gevaarlijke Stoffen op te bouwen en een Risicoanalyse Stoffen te verkrijgen.
Ontzorgen
Wij gaan het verzamelen van gegevens over producten met gevaarlijke stoffen voor de eindgebruikers van deze producten straks een stuk eenvoudiger maken, waarbij het ontvangen van de veiligheidsinformatiebladen voor u gratis zal zijn en u via een abonnementensysteem kunt kiezen of u gebruik wilt maken van de aanvullende diensten.
Via aanvullende emails en andere media zal u hierover nadere berichten ontvangen.
E. Kolsteeg
24 april 2014