Uw zoekopdracht komt in het volgende document voor:

Document: ro_uitleg_toegang_portal.pdf

Klik hier om de pdf te downloaden

Nederlandse Vereniging van Groothandelaren in de Tandheelkundige branche
secretariaat: Zuiddijk 384-B | 1505 HE Zaandam | T +31(0)75 – 65 39 290 | F +31(0)75-65 39 295 | info@vgt.nl | www.vgt.nl | IBAN: NL02 ABNA 0499 8136 85 | KvK: 40410718
Lid van: Association of Dental Dealers in Europe | Normcommissie Tandheelkunde NEN | Verbond voor de Nederlandse Groothandel
De toegang tot het VGT portal Stralingsbescherming
Om toegang te krijgen tot het VGT portal Stralingsbescherming zijn er twee mogelijkheden:
1. U heeft al eerder door de VGT (via een lid van de VGT) een KEW-dossier laten opmaken (de bekende gele map) en uw praktijk- en toestelgegevens zijn dus bij ons bekend. In dat geval zijn de resultaten van het meetrapport al opgenomen in het portal en zullen wij binnenkort de basisgegevens zoals de locatie van de toestellen, positie van de werkplekken en erfgrenzen en de afstanden hiertussen, de transmissiewaarden van materialen van wanden en muren en eventuele beschermende maatregelen in het portal inbrengen. Deze gegevens zijn voor u te benaderen nadat u een abonnement heeft afgesloten. Meer informatie over het abonnementensysteem kunt u hier terugvinden. Daarna gaan wij de gegevens verder gefaseerd completeren, zie hiervoor ook de uitleg over het portal Stralingsbescherming. Deze uitleg kunt u hier vinden. U kunt toegang tot de portal verkrijgen via https://dentalserviceportal.nl. Daar moet u dan uw gebruikercode (=uw emailadres) + een (door de VGT) verstrekt wachtwoord invoeren. Deze gegevens heeft u inmiddels via de email van 12 maart 2014 van ons ontvangen of zijn (als u deze gegevens niet meer heeft) bij ons op te vragen. Op dit moment kunt u alleen de persoonsgegevens wijzigen of toevoegen. De uitleg over deze Fase I kunt u hier vinden.
2. Als u nog niet eerder door een lid van de VGT een KEW-dossier heeft laten opmaken, dan moet u contact opnemen met één van de gecertificeerde leden van de VGT. Zij kunnen u van dienst zijn met het opstellen van uw KEW-dossier door het invoeren van uw praktijkgegevens in het portal. De lijst van deelnemende leden van de VGT kunt u hier vinden. Nadat de gegevens van uw praktijk en de radiologische situatie in uw praktijk door de dentalonderneming zijn ingevoerd dient u nog een abonnement met de VGT af te sluiten om te komen tot een risicoanalyse en een toetsing daarvan door een externe coördinerend stralingsdeskundige. Meer informatie over het abonnementensysteem kunt u hier terugvinden.
Meer weten?
We hopen u met bovenstaande voldoende te hebben geïnformeerd over de toegang tot het VGT portal Stralingsbescherming.
Hebt u toch nog vragen, neem dan contact met ons op via email rontgen@vgt.nl.
Vertrouwende u hiermede naar behoren te hebben geïnformeerd, verblijven wij,
hoogachtend,
Nancy Mercks
VGT-KEW-dossiers
12 maart 2014