Uw zoekopdracht komt in het volgende document voor:

Document: ro_uitleg_fase_I.pdf

Klik hier om de pdf te downloaden

Nederlandse Vereniging van Groothandelaren in de Tandheelkundige branche
secretariaat: Zuiddijk 384-B | 1505 HE Zaandam | T +31(0)75 – 65 39 290 | F +31(0)75-65 39 295 | info@vgt.nl | www.vgt.nl | IBAN: NL02 ABNA 0499 813 685 | KvK: 40410718
Lid van: Association of Dental Dealers in Europe | Normcommissie Tandheelkunde NEN | Verbond voor de Nederlandse Groothandel
De eerste fase van de VGT portal Stralingsbescherming gaat van start
Met deze email start de VGT met de eerste fase van het omvangrijke project waarbinnen we stapsgewijs toewerken naar een portal Stralingsbescherming. In dit document krijgt u alle informatie over deze belangrijke eerste fase.
Het portal kunt u met diverse webbrowsers benaderen. In onze ervaring leveren Mozilla Firefox en Google Chrome de mooiste resultaten op. Ook Internet Explorer werkt goed als u versie 10 of hoger gebruikt. Veel documenten die in het portal gebruikt worden, zijn in PDF-format. Deze documenten kunt u het best lezen met Adobe Acrobat Reader-software.
Persoonlijke inlogcode
Inloggen in het portal kan alleen via een combinatie van gebruikerscode (dit is uw e-mailadres) en een wachtwoord dat u van ons krijgt. Zodra u bent ingelogd, kunt u dit wachtwoord via het menu ‘Wachtwoord wijzigen’ veranderen in een voor u zelf gekozen en gemakkelijker te onthouden wachtwoord.
Let op! Wees zuinig op uw wachtwoord. Anderen krijgen via uw wachtwoord toegang tot uw gegevens in het portal. Momenteel staan hier nu nog niet veel gegevens in, maar daar komt snel verandering in.
Een uitgebreid keuzemenu
Eenmaal ingelogd krijgt u op de hoofdpagina wat uitleg over de verschillende menu’s binnen het portal.
In het menu ‘Mijn Praktijk’ vindt u een aantal tabbladen. De gegevens die u hier aantreft, zijn afkomstig uit onze huidige database van KEW-dossiers. U kunt al veel van deze gegevens inzien, maar u kunt (nog) niets aanpassen. Dat komt omdat er eerst andere gegevens moeten worden ingevoerd of omdat bepaalde gegevens (nog) niet door u gewijzigd mogen worden.
Pas ‘Personeel’ nu aan
Een aantal gegevens kunt u in deze fase al wel aanpassen. We willen u vragen om direct het tabblad ‘Personeel’ aan te passen. Via ‘persoon toevoegen’ brengt u in ieder geval de persoonsgegevens in van de twee personen met officiële bevoegdheden volgens het Besluit Stralingsbescherming. Dit zijn de ondernemer/praktijkhouder en de toezichthoudend stralingsdeskundige in uw praktijk. Vaak zijn dit dezelfde personen, maar dat hoeft niet.
Als u bij het invullen van de persoonsgegevens aanvinkt dat het de ‘praktijkhouder’ of de ‘toezicht-houdend stralingsdeskundige’ betreft, dan zal deze naam ook verschijnen op de eerste tabblad ‘algemeen’. Let op: er kan slechts één ondernemer/praktijkhouder en één toezichthoudend stralingsdeskundige per praktijk zijn!
U dient tevens alle tandartsen die opnamen mogen maken of daartoe opdracht mogen geven (moeten in het bezit zijn van tenminste een diploma stralingsdeskundige 5a/M) in te voeren en alle assistenten die in opdracht opnamen maken.
U kunt in de portal bijhouden wie welke opleiding heeft genoten en daarmee inzichtelijk maken of iedereen aan de opleidingseisen voldoet. In een latere fase kunt u kopieën van de diploma’s (5a/M) of certificaten uploaden om het dossier compleet te maken.
U kunt er voor kiezen ook overige medewerkers in te voeren, maar dat is vanuit stralingsbeschermings-oogpunt geen verplichting.
Nederlandse Vereniging van Groothandelaren in de Tandheelkundige branche
secretariaat: Zuiddijk 384-B | 1505 HE Zaandam | T +31(0)75 – 65 39 290 | F +31(0)75-65 39 295 | info@vgt.nl | www.vgt.nl | IBAN: NL02 ABNA 0499 813 685 | KvK: 40410718
Lid van: Association of Dental Dealers in Europe | Normcommissie Tandheelkunde NEN | Verbond voor de Nederlandse Groothandel
Meer aanpasopties volgen
Momenteel is het nog niet mogelijk om gegevens die bijvoorbeeld op het tabblad ‘Algemeen’ staan aanpassen. Hetzelfde geldt voor het aantal opnames in het tabblad ‘Toestellen’. Ziet u nog ergens (verouderde) gegevens vermeld staan, dan kunt u of uw dentalonderneming deze gegevens in een volgende fase aanpassen.
Na fase I … fase II
Zodra de eerste fase is afgerond, gaan we verder met fase II: het afsluiten van een abonnement. Dat kan u straks doen in het menu ‘Abonnement’. Hier vindt u alle informatie over het abonnement.
Nadat het abonnement is afgesloten, wordt het portal verder gevuld met gegevens over de berekening van de werkplek- en erfgrenswaarden. Zodra deze gegevens zijn ingevoerd, kunt ook u weer andere gegevens veranderen of toevoegen.
Niet wijzigen, wel toewijzen
Bepaalde gegevens kunt u als gebruiker niet zelf wijzigingen. Hieronder vallen bijvoorbeeld gegevens over aanwezige toestellen en onderhoud. Alleen de dentalonderneming is bevoegd deze gegevens te wijzigen of toe te voegen. In een latere fase kunt u echter wel bepalen welke dentalonderneming verantwoordelijk is voor (specifieke) gegevens in uw dossier. Ook kunt u straks bepalen welke dentalonderneming het onderhoud binnen uw praktijk uitvoert.
Klaar voor gebruik
Zijn alle gegevens, diploma’s en certificaten en eventuele wijzigingen door u en/of de dentalonderneming ingevoerd? Is de RI&E opgesteld en door de geregistreerd coördinerend stralingsdeskundige beoordeeld? En heeft u de ‘Eigen verklaring’ in het portal ingevuld? Het portal is nu helemaal klaar voor gebruik. Op dat moment zullen wij ook uw certificaat verlengen.
We houden u op de hoogte
Van elke vervolgstap die wij hierna zetten, zullen wij u uitvoerig informeren. Zo zullen straks alle documenten die nu nog in uw gele map zitten, in het portal staan. Vanaf dat moment bewaken wij de termijnen van onder meer onderhoud en alle overige gegevens nauwgezet. Ook kunnen wij of kunt u zelf gegevensmutaties sneller doorvoeren en beschikt u dus altijd over een volledig, overzichtelijk en actueel KEW-dossier.
Meer weten?
Wij hopen u met bovenstaande voldoende informatie te hebben gegeven over de eerste fase in het VGT portal Stralingsbescherming.
Hebt u echter nog vragen, neem dan contact met ons op via email rontgen@vgt.nl.
Vertrouwende u hiermede naar behoren te hebben geïnformeerd, verblijven wij,
hoogachtend,
Nancy Mercks
VGT-KEW-dossiers