Uw zoekopdracht komt in het volgende document voor:

Document: ro_uitleg_abonnement_portal.pdf

Klik hier om de pdf te downloaden

Nederlandse Vereniging van Groothandelaren in de Tandheelkundige branche
secretariaat: Zuiddijk 384-B | 1505 HE Zaandam | T +31(0)75 – 65 39 290 | F +31(0)75-65 39 295 | info@vgt.nl | www.vgt.nl | IBAN: NL02 ABNA 0499 8136 85 | KvK: 40410718
Lid van: Association of Dental Dealers in Europe | Normcommissie Tandheelkunde NEN | Verbond voor de Nederlandse Groothandel
Altijd de actuele stand van uw zaken met een abonnement
VGT gaat van papieren KEW-dossiers over op een toekomstgericht digitaal systeem. In het portal Stralingsbescherming komen straks alle relevante gegevens overzichtelijk op een rij te staan. Met een abonnement heeft u continu de beschikking over de juiste gegevens. Altijd actueel en altijd gemakkelijk bereikbaar.
Snel, efficiënt en voordelig
Met het digitale dossier behoren de minpunten van een papieren dossier tot het verleden. Zo kan het grote aantal mutaties sneller door u, door ons of door de dentalonderneming worden ingevoerd en hoeft er niet bij elke inhoudelijke mutatie een volledig nieuw én kostbaar dossier worden samengesteld. Dat scheelt geld, tijd en minimaliseert het aantal foutkansen.
Het nieuwe portal geeft u niet alleen beter en sneller overzicht van alle aspecten van uw praktijk op het vlak van röntgenmaterie.
Een nieuw dossier hoeft hiervoor niet meer te worden aangemaakt. En ook als u verhuist of uw praktijk hebt verbouwd, wordt uw dossier direct aangepast op de nieuwe situatie.
Altijd de laatste stand van zaken
De gegevens in uw digitale dossier worden door ons continu up-to-date gehouden. Ook monitoren wij constant alle ontwikkelingen op het gebied van regels en voorschriften en controleren we ieder jaar of uw RI&E nog voldoet en geven daarvoor een nieuw certificaat uit. Tevens zorgen we voor de goedkeuring van een geregistreerd coördinerend deskundige. Kortom, met dit portal nemen wij u een hoop zorg uit handen.
De voordelen van een abonnement
Om gebruik te kunnen maken van het VGT portal Stralingsbescherming, is het noodzakelijk dat u een abonnement afsluit. Hiermee geniet u een aantal mooie voordelen. We hebben ze even voor u op een rij gezet.
Met een abonnement kunt u
 zelf mutaties in uw praktijk- en personele gegevens en aantal opnames doorvoeren;
 de voor het KEW-dossier benodigde documenten zelf in het portal uploaden. Denk hierbij aan documenten als praktijktekening, kadastergegevens, diploma’s en certificaten, onderhoudsgegevens en de bevestiging van de RVO (voorheen AgentschapNL);
 aangeven welke dentalonderneming nieuwe röntgentoestellen kan toevoegen dan wel oudere mag verwijderen. Dit is van belang voor de berekeningen van de doses op werkplekken en aan de erfgrenzen;
 aangeven welke dentalonderneming het toestelonderhoud mag verzorgen.
Nederlandse Vereniging van Groothandelaren in de Tandheelkundige branche
secretariaat: Zuiddijk 384-B | 1505 HE Zaandam | T +31(0)75 – 65 39 290 | F +31(0)75-65 39 295 | info@vgt.nl | www.vgt.nl | IBAN: NL02 ABNA 0499 8136 85 | KvK: 40410718
Lid van: Association of Dental Dealers in Europe | Normcommissie Tandheelkunde NEN | Verbond voor de Nederlandse Groothandel
Met een abonnement zorgen wij voor
 de aanpassing van de RI&E bij wijziging van uw toestel(len), bijvoorbeeld als een oud toestel wordt verwijderd of een nieuw toestel wordt geplaatst;
 de bewaking van termijnen voor onder meer onderhoud;
 een actuele, wettelijk verplichte risico-inventarisatie met een jaarlijkse controle;
 een wettelijk verplichte beoordeling van uw risicoanalyse door een geregistreerd coördinerend deskundige;
 de melding van (wijzigingen in) uw toestellen* naar de RVO (voorheen AgentschapNL);
 adequate informatie en advisering over wijzigingen in wet- of regelgeving.
In het eerste kwartaal van 2014 krijgt u gefaseerd de beschikking over al deze functies en meer.
Aantrekkelijk introductieaanbod
Omdat wij het belang van een abonnement op onze portal voor u hoog achten, doen wij u een aantrekkelijk introductieaanbod.
Normaal kost, voor één locatie ongeachte het aantal röntgentoestellen, een abonnement € 180,- (excl. btw) per jaar. Hebt u echter in 2013 een VGT KEW-dossier ontvangen, dan krijgt u een korting van maar liefst 50%. U betaalt dus slechts € 90,- (excl. btw). Alle andere praktijken kunnen tot 31 december 2014 profiteren van een introductieprijs van € 120,- (excl. btw).
Het abonnement omvat een keur aan handelingen zoals het in stand houden van het portal, het invoeren van de meetgegevens van nieuwe modellen en/of typen röntgentoestellen, de beveiliging en rapportages. Daarnaast omvat het abonnement ook het opstellen van de RI&E én de beoordeling hiervan door een geregistreerd coördinerend deskundige.
Buiten het abonnement vallen alleen de handelingen die moeten worden uitgevoerd door de dentalonderneming. Dit zijn handelingen om de praktijk- en toestelgegevens in relatie tot werkplekken en erfgrenzen in te voeren en handelingen die betrekking hebben op onderhoud.
Doorlopend gemak
Een abonnement heeft na het afsluiten een looptijd van 12 maanden en kan op elk gewenst moment worden stopgezet. Hiervoor geldt wel een opzegtermijn van 1 maand. Wordt het abonnement niet stopgezet, dan wordt het telkens automatisch met 12 maanden verlengd.
Ook de looptijd van uw abonnement vindt u terug in uw eigen gedeelte van het portal. Een maand voordat uw abonnement verlengd wordt, informeren wij u hierover. Als u uw abonnement stopzet, verwijderen wij zowel uw praktijk- als uw persoonsgegevens uit het portal.
Geen abonnement? Uw gegevens worden gewist
Als u geen abonnement afsluit, omdat u bijvoorbeeld al zelf maatregelen hebt getroffen, worden uw (inlog)gegevens uit het portal verwijderd. Dit gebeurt ook als wij voor 31 december 2014 geen reactie van u hebben ontvangen.
Nederlandse Vereniging van Groothandelaren in de Tandheelkundige branche
secretariaat: Zuiddijk 384-B | 1505 HE Zaandam | T +31(0)75 – 65 39 290 | F +31(0)75-65 39 295 | info@vgt.nl | www.vgt.nl | IBAN: NL02 ABNA 0499 8136 85 | KvK: 40410718
Lid van: Association of Dental Dealers in Europe | Normcommissie Tandheelkunde NEN | Verbond voor de Nederlandse Groothandel
Meer weten?
We hopen u met bovenstaande voldoende te hebben geïnformeerd over de voordelen en kosten van het VGT röntgenabonnement. Hebt u toch nog vragen, neem dan contact met ons op via email rontgen@vgt.nl.
Vertrouwende u hiermede naar behoren te hebben geïnformeerd, verblijven wij,
hoogachtend,
Nancy Mercks
VGT-KEW-dossiers
* Tot voor kort meldden wij uw toestellen schriftelijk aan bij de RVO (voorheen AgentschapNL). De laatste schriftelijke aanslagen zijn echter teruggestuurd. Dit omdat ook de RVO voortaan met een portal en digitale aangifte werkt. Op dit moment is het nog niet duidelijk of onze portal straks met het portal van de RVO kan communiceren. Het kan zijn dat de praktijkhouder deze aanmelding voortaan zelf dient uit te voeren. Hierover zullen wij u in een later stadium informeren.