Uw zoekopdracht komt in het volgende document voor:

Document: richtlijn_praktijkhygiene_2007.pdf

Klik hier om de pdf te downloaden

Tandheelkundige praktijk
Infectiepreventie in de tandheelkundige praktijk
Werkgroep Infectiepreventie Vastgesteld: oktober 2007
Revisie: oktober 2012
Dit document mag vrijelijk worden vermenigvuldigd en verspreid mits steeds de Werkgroep Infectiepreventie als auteur wordt vermeld.
Vergewis u ervan dat u de meest recente versie van dit document hebt. Raadpleeg hiervoor www.wip.nl. De Werkgroep Infectiepreventie acht zich na het verschijnen van een nieuwe versie van een richtlijn niet meer verantwoor-delijk voor verouderde versies.
Aan de samenstelling van deze richtlijn werd, behalve door leden en medewerkers van de WIP, bijgedragen door: mevrouw D. Bijl (deskundige steriele medische hulpmiddelen), Universitair Medisch Centrum St. Radboud, Nijmegen; de heer A.C.P. de Bruijn, RIVM, Bilthoven; de heer drs. P.C. Kirsten (tandarts), Leerdam; de heer drs. W.R. Moorer (chemisch microbioloog), Amsterdam; mevrouw B.G.J. Pennings (infectiepreventie consulent Tandheel-kunde), Universitair Medisch Centrum St. Radboud, Nijmegen en de heer drs. E.A. Wiersema (
Inhoudsopgave
Inleiding…………………………………………………………………………………………………………..1
1 Persoonlijke hygiëne………………………………………………………………………………1
1.1 Nagels…………………………………………………………………………………………………..1
1.2 Haar……………………………………………………………………………………………………..1
1.3 Baarden en snorren…………………………………………………………………………………1
1.4 Sieraden………………………………………………………………………………………………..1
1.5 Gebruik van zakdoeken…………………………………………………………………………..1
1.6 Eten, drinken en roken…………………………………………………………………………….2
1.7 Kleding…………………………………………………………………………………………………2
2 Infecties………………………………………………………………………………………………..2
3 Immunisatie…………………………………………………………………………………………..2
4 Handhygiëne………………………………………………………………………………………….2
4.1 Inleiding………………………………………………………………………………………………..2
4.2 Keuze tussen reiniging of desinfectie van de handen…………………………………..3
4.3 Uitvoering van reiniging of desinfectie van de handen………………………………..3
4.4 Indicaties handreiniging/-desinfectie…………………………………………………………4
5 Persoonlijke beschermingsmiddelen…………………………………………………………5
5.1 Handschoenen………………………………………………………………………………………..5
5.2 Oogbescherming…………………………………………………………………………………….6
5.3 Mondneusmasker……………………………………………………………………………………6
6 Accidenteel bloedcontact…………………………………………………………………………7
6.1 Preventie van accidenteel bloedcontact……………………………………………………..7
6.2 Handelwijze na accidenteel bloedcontact…………………………………………………..8
7 Reiniging, desinfectie en sterilisatie………………………………………………………….8
7.1 Definities………………………………………………………………………………………………8
7.2 Keuze tussen desinfectie of sterilisatie van instrumentarium………………………..8
7.3 Desinfectie…………………………………………………………………………………………….9
7.4 Sterilisatie……………………………………………………………………………………………10
7.5 Uitvoering reiniging, desinfectie en sterilisatie instrumenten……………………..12
7.6 Uitvoering reiniging en desinfectie overige uitrusting……………………………….14
7.7 Uitvoering reiniging en desinfectie van ruimten en sanitair………………………..16
8 Afvoer van afval…………………………………………………………………………………..17
9 Veilig werken in de tandheelkundige praktijk…………………………………………..18
9.1 Algemeen…………………………………………………………………………………………….18
9.2 De werkruimte……………………………………………………………………………………..18
9.3 De behandelunit……………………………………………………………………………………19
9.4 Overige materialen……………………………………………………………………………….20
10 Chirurgische ingrepen…………………………………………………………………………..21
Bijlage A. Literatuur………………………………………………………………………………….22

Inleiding
De richtlijn: Infectiepreventie in de tandheelkundige praktijk is een revisie van de in 1995 verschenen richtlijn praktijkhygiëne tandartsenpraktijk, die hiermee komt te vervallen.
De aanbevelingen in deze richtlijn zijn bestemd voor tandartsen en praktijk-medewerkers.
De aanbevelingen zijn gebaseerd op zorgvuldige analyse van de literatuur en de expertise van de leden van de subcommissie die de richtlijn heeft opgesteld en de leden van de Werkgroep Infectiepreventie en het landelijke commentaar.
1 Persoonlijke hygiëne
Een goede persoonlijke hygiëne draagt bij aan infectiepreventie in de tandheelkundige praktijk en beschermt ook de medewerker zelf tegen infecties.
1.1 Nagels