VGT-Leasesysteem

Leasen is tegenwoordig een zeer veel gebruikte vorm voor het financieren van een praktijkinrichting of de inrichting van een tandtechnisch laboratorium.

Daarbij is het wel van groot belang om te weten wat de verschillen tussen FINANCIAL lease en OPERATIONAL lease zijn, want met name in de fiscale positie van de investeringen (en de daarbij samenhangende afschrijvingsvormen en de mogelijkheid van investeringsaftrek) tussen deze beide leasevormen is zeer groot.

Zo is FINANCIAL lease kortweg ‘het lenen van geld’ om de aankoop van goederen mee te financieren en is OPERATIONAL lease veel meer te vergelijken van ‘het huren van de goederen’.

En met een ‘strategische lease’ (deels financial lease en deels operational lease) betaalt u, zeker bij grote investeringen, uiteindelijk over de gehele leaseperiode (dus inclusief alle rentelasten en kosten) in totaliteit MINDER dan het oorspronkelijke aankoopbedrag, zie het hiernaast staande rekenmodel.

Wij hebben een uitvoerige notitie voor u uitgewerkt waarin een uitleg wordt gegeven over alle aspecten ten aanzien van lease, de fiscale bepalingen, rekenvoorbeelden en de verschillen in leasemogelijkheden.