VAMIL/MIA/FARBO-regelingen

Voor investeringen in milieuvriendelijke of arbeidsvriendelijke bedrijfsmiddelen waren er tweetal investeringsaftrek- of subsidieregelingen van toepassing:

1. Aanwijsregeling willekeurige afschrijving en investeringsaftrek milieu-investeringen (de VAMIL/MIA-regeling).
De VAMIL-regeling is een fiscale regeling waarbij de koper van de bedrijfsmiddelen een beroep kan doen op enerzijds een extra investeringsaftrek en anderzijds de investering willekeurig kan afschrijven, hetgeen een (fors) voordeel in de liquiditeitssfeer kan genereren.

LET OP!
Om in aanmerking te komen voor de VAMIL/MIA dient u uiterlijk binnen drie maanden na het aangaan van de verplichting melding te hebben gedaan bij Agentschap_NL.

Voor investeringen die gedaan zijn in 2011 kon dat nog schriftelijke, investeringen die gedaan zijn in 2012 moeten elektronisch binnen deze termijn worden aangegeven.

Wat u daarvoor moet doen staat vermeld op http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/stappenplan-aanvragen-miavamil.

2. SZW subsidieregeling financiële ondersteuning arbeidsmiddelen (de FARBO-regeling).
De FARBO-regeling was tot en met 2004 ook een fiscale regeling, maar is per ingang van 1 januari 2005 gewijzigd in een subsidieregeling, waarin een subsidie op de aanschafprijs verkregen kan worden tot 10% van de aanschafwaarde.
Deze FARBO-regeling is per 1 april 2009 afgeschaft.