Who is who

Foto Ed Kolsteeg Secretaris VGT

Ed Kolsteeg

secretaris van de VGT
bestuurslid sinds 19-01-1988
algehele leiding secretariaat VGT

Nancy van Riemsdijk

office manager

Patricia Scheffer

verantwoordelijk voor:
– algemene bureauzaken
– portal Stralingsbescherming
– project IGJ controles
– correspondentie
– agenderen en notuleren bijeenkomsten
– project elektrisch afval

Sandra van Dam

verantwoordelijk voor:
– eerste lijn telefoon
– portal Veiligheidsinformatiebladen

Josethe Pak

verantwoordelijk voor:
– leaseproject
– boekhouding
– incassoproject
– 60-dagen project
– geneesmiddelen
– publicaties wetgeving
– archivering